Laatste nieuws

Verslag van de Algemene Leden Vergadering 18 oktober 2022

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 18 oktober 2022 in de Eng in Voorthuizen Aanwezig: 40 leden incl. bestuursleden. Opening René opent de vergadering door eenieder welkom te heten. Verslag ledenvergadering 2021 Het verslag wordt goedgekeurd door de vergadering. Jaarverslag van september 2021 tot heden, 18 oktober 2022 Jan leest verslag voor. N.a.v. wordt […]

Wijkgericht wegenonderhoud componistenbuurt.

In week 47 van 2022 wordt gestart met het wijkgerichte wegenonderhoud in de Componistenwijk in Voorthuizen. De werkzaamheden duren ongeveer 3 tot 4 maanden. Gemeente Barneveld informeert u op voorhand graag hierover. Hieronder volgt een toelichting.   Weginspectie CROW In 2021 is een weginspectie CROW uitgevoerd. Op basis van deze weginspectie en een aanvullende schouw […]

Contributiebetaling

In de achterliggende twee jaren is er geen contributie betaald doordat Corona het langs-de-deur ophalen daarvan onmogelijk maakte. Het bestuur en de recente Algemene Ledenvergadering (ALV) hebben besloten dat de contributie over de achterliggende jaren wordt niet meer geïnd, de financiële positie van de vereniging laat dat toe. Het bestuur heeft inmiddels, zoals ook meegedeeld […]

UITNODIGING – Algemene Ledenvergadering – 18 oktober 2022

Op 18 oktober 2022 houden we onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering Plaats: Ontmoetingscentrum De Eng. Aanvang: 20:00 uur (zaal open 19:45 uur). Agenda: Opening Vaststellen agenda Mededelingen Verslag ALV 23 september 2021 Jaarverslag 2021 Financieel verslag 2019-2021 Verslag Kascontrolecommissie Benoeming Kascontrolecommissie Bestuursverkiezing. Aftredend: Rob Meijer en Erik Runhaar Kandidaten: Monique Klatt Tegenkandidaten indienen bij de […]

GEZOCHT

Bestuurslid communicatie en multimedia Ben jij goed in teksten? Voor in de krant, flyers, etc? Heb jij feeling met communicatie in de breedste zin van het woord? Ben jij handig met sociale media? Weet jij een website actueel te houden, te onderhouden en bij te werken? Én vind je het leuk om mee te denken […]