Als Plaatselijk Belang willen wij ruimte bieden aan burgerinitiatieven die vanuit Voorthuizen ontstaan.
Op deze pagina is ruimte voor deze initiatieven. Het feit dat we ze de ruimte bieden betekent niet dat we er partij in kiezen. We vinden het wel belangrijk dat burgers gehoord worden, als ze iets willen doen voor de Voorthuizense samenleving.


NiVo

De stichting NiVo wil zich inzetten voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarbij willen ze gebruik maken van een historische koning, Lodewijk Napoleon (niet te verwarren met zijn broer Bonaparte Napoleon)

In een NiVo Journaal leggen zij uit wat hun bedoeling is.


Jouw initatief

Heb je een mooi idee voor Voorthuizen. Het zou zomaar hier kunnen komen staan. Laat het ons weten. Het moet wel iets zijn wat van waarde is voor de hele Voorthuizense samenleving.