Contributiebetaling

In de achterliggende twee jaren is er geen contributie betaald doordat Corona het langs-de-deur ophalen daarvan onmogelijk maakte. Het bestuur en de recente Algemene Ledenvergadering (ALV) hebben besloten dat de contributie over de achterliggende jaren wordt niet meer geïnd, de financiële positie van de vereniging laat dat toe.

Het bestuur heeft inmiddels, zoals ook meegedeeld op de ALV, besloten om de contributie niet meer langs de deur op te halen maar dat door middel van  een bankoverschrijving te (laten) doen.

De voor de hand liggende manier, en meest efficiënte, is dat te doen via een automatische incasso. Daarvoor is uiteraard toestemming nodig. Om die reden zullen alle leden op het bij ons bekende adres een brief ontvangen. In die brief worden een aantal zaken benoemd en is een bijlage bijgevoegd, een zogenoemd SEPA-formulier, om de incasso te regelen

Graag ontvangen we dat formulier dan retour zodat we tot die incasso over kunnen gaan.

Wilt u het formulier retour sturen? Bij voorkeur ontvangen we het per email maar uiteraard kan dat ook naar ons secretariaat.