[sg_popup id=1]

Laatste nieuws

Uitnodiging ALV

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering dinsdag 9 mei 2017 Plaats: Dorpshuis ’t Trefpunt, Roelenengweg te Voorthuizen Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.45 uur) Agenda Opening Vaststellen agenda Mededelingen Verslag Algemene Ledenvergadering 2016, bijgevoegd Jaarverslag 2016 van de secretaris, bijgevoegd Financieel verslag 2016 van de penningmeester, bijgevoegd Verslag kascontrolecommissie 2016 Benoeming kascontrolecommissie 2017 Verkiezing bestuur Rondvraag […]

Visiedag 25 maart

Beste leden, A.s. zaterdag (25 maart) vindt de Visiedag plaats!  Start 10.30 – einde 16.00, locatie Trefpunt! Daar gaan de Voorthuizenaren – samen met de projectgroep Dorpsvisie Voorthuizen – het toekomstbeeld van Voorthuizen opstellen. Dit is de kans om zelf te bepalen wat belangrijk is voor ons dorp. Grijp die kans! Wat gaan we doen […]

Enquete Dorpsvisie online

Heb je de afgelopen weken geen Voortloper gesproken of zelf de Dorpsvisie vragen ingevuld?  Ga dan naar de online enquête [gesloten] – dit kost hooguit 30 sec en levert jaren plezier op – en vul alsnog in wat je belangrijk vindt voor Voorthuizen! Ook kun je daar een concreet idee kwijt. We krijgen als Voorthuizenaren de kans om […]

Wees een Voortloper!

We zijn druk met de voorbereidingen voor de Visiedag op 25 maart. Voor die tijd gaan vele Voorthuizenaren op pad om uw mening over Voorthuizen te onderzoeken. Wilt u ook deelnemen, Voorthuizen(aren) nog beter leren kennen? Wees dan een Voortloper!  Op 18 januari om 20.00 uur is een voorlichtingsavond. Lees hier Uitnodiging voortlopersavond 18-1. Check ook: Dorpsvisie […]

Nieuwjaarstoespraak

Toespraak tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Plaatselijk Belang Voorthuizen door voorzitter Gerard Hofs. Dames en heren, iedereen hartelijk welkom hier bij Marco Goorhuis in café de Moriaan en nogmaals de beste wensen. Vanavond nieuwe opzet nieuwjaarsbijeenkomst, samen met de Ondernemers Vereniging Voorthuizen. Het eerste gedeelte van de avond  neemt PBV voor haar rekening daarna overlopend in de OVV.  […]