Laatste nieuws

uitgelichte afbeelding PBV site

Dorpsvisie gestart, meedenkers en – doeners gezocht!

Communicatie ‘Voortlopers’ gezocht. Plaatselijk Belang wil graag met de inwoners van Voorthuizen een dorpsvisie ontwikkelen. Dit naar aanleiding van feedback die PBV jarenlang heeft verzameld vanuit de inwoners en leden over de leefbaarheid van Voorthuizen. Dit past ook goed in de nieuwe strategische visie van Barneveld en heeft als doel een toekomstbeeld te schetsen van […]

ClkerFreeVectorImages / Pixabay

Gezocht: Energie(ke) ambassadeurs

Barneveld werkt hard aan een duurzame toekomst. We streven naar een lager energieverbruik en meer duurzame energieopwekking in de gemeente. Het is onze ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. We zetten daarom actief in op schone en betaalbare energie. We willen dit graag samen met de inwoners doen: hun energie maakt daarin het verschil. Daarom […]

uitgelichte afbeelding PBV site

Verslag ALV 2016

Hier vindt u het conceptverslag van de ALV zoals gehouden op 7 april 2016 alsook het jaarplan van Plaatselijk Belang. Hier is de presentatie (Prezi) te vinden van Droombeeld naar Dorpsvisie. Aanvullend hier de presentatie die werd gehouden door Karien van Houwelingen van gemeente Barneveld over duurzame energie (doelen) in Barneveld. Daarna hield Dennis van Diepen […]

klompenpaden

Jaaroverzicht Klompenpaden

Klompenpaden zijn populair, ze vergroten de toegankelijkheid van het platteland. Vrijwilligers onderhouden en ontwikkelen Klompenpaden. Maar hoeveel gebruik wordt er gemaakt van de Klompenpaden? En om hoeveel vrijwilligers gaat het? In het Klompenpaden Jaarbericht 2015 zijn deze resultaten op een rij gezet. 530.000 wandelaars Het aantal wandelaars op Klompenpaden is opgelopen tot 530.000. De route kan gevolgd […]

OpenIcons / Pixabay

Uitnodiging ALV 2016 op 7 april

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2016 van Plaatselijk Belang Voorthuizen, gehouden op 7 april.