Laatste nieuws

Keuze-hulp-avond – Glasvezel in buitengebied

We kregen van bewoners uit het buitengebied van Voorthuizen een verzoek om wat reclame te maken voor een bijeenkomst voor mensen uit het buitengebied, die de keuze nog voor glasvezel (nog) niet hebben gemaakt. Natuurlijk willen wij dat zoveel mogelijk mensen die vragen hebben over dit project, de mogelijkheid bieden om deze beantwoord te krijgen. […]

Woon Bewust – Senioren – Wonen in Voorthuizen

De overheid verlangt van senioren dat zij zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Zolang het met de gezondheid van deze senioren goed gaat, zal het zelfstandig wonen geen of weinig problemen opleveren.   Maar wat als het met de gezondheid minder gaat? In de eerste plaats is het hierbij van belang, dat ouderen zich zo […]

Glasvezel in buitengebied

Plaatselijk Belang Voorthuizen is er voor heel Voorhuizen. Dit betekent dat wij ons niet beperken tot leden die in het dorp wonen, maar de belangen behartigen van elke Voorthuizenaar, in dorp en buitengebied. Het is om die reden, dat wij ons de laatste jaren sterk hebben gemaakt om glasvezel mogelijk te maken in het buitengebied […]

Dorpsvisie gepresenteerd aan de gemeenteraad

In de commissievergadering ‘Bestuur’ van de gemeenteraad heeft het bestuur van Plaatselijk Belang de dorpsvisie gepresenteerd. Het college van Burgemeester en Wethouders was al enthousiast en akkoord met de voorgestelde manier van werken voor (vooral) de nieuwe plannen voor Voorthuizen. Nu was het de beurt aan de verschillende fracties in de gemeenteraad. Zoals u mogelijk […]

Nieuwjaarsbijeenkomst 2018

Afgelopen dinsdag 9 januari hebben we onze traditionele Nieuwjaarsreceptie gehouden in Eethuisje De Heuveltjes. Een leuke locatie en een enthousiast team. Ze hebben alles uit de kast gehaald om de nieuwjaarsreceptie tot een succes te maken. Nogmaals onze dank daarvoor. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie hebben we weer veel mensen ontmoet en gesproken. We hebben elkaar het […]