Laatste nieuws

Nieuw Avondrust – Uitbraak Corona – Hulpvraag

  (Wij kregen bijgaand bericht door, wat we natuurlijk graag met jullie delen. Wil je helpen? Laat het weten. Zie onderaan dit bericht)   In Nieuw Avondrust (woonzorgcentrum) is Covid-19 (Corona) in alle hevigheid uitgebroken. Dit doet wat met alle bewoners en hun familieleden. Het doet ook wat met alle medewerkers waarvan al 10 maanden […]

In plaats van onze Nieuwjaarsreceptie

Plaatselijk Belang wenst u alle goeds voor 2021.

Kerstwens 2020

Enquête van een Burger Initiatief

Stichting NiVo – een stichting die maatschappelijk relevante initiatieven in Voorthuizen wil steunen – doet onderzoek naar het draagvlak voor een dergelijke stichting in Voorthuizen. Om dit draagvlak te meten en omdat wij een forse achterban hebben van mensen die betrokken zijn op Voorthuizen, kregen we bijgaande enquête. Omdat wij in het algemeen Burger Initiatief toejuichen […]

René Hogeweg interim-voorzitter

Door de Covid-19 perikelen kon de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang Voorthuizen in april jl. niet doorgaan. In deze vergadering stond onder andere een bestuurswisseling op de agenda. Onze voorzitter, Leo Roeloffs, is per dit jaar aftredend en na negen jaar bestuurslidmaatschap, niet meer herkiesbaar. Het bestuur had René Hogeweg gepolst om bestuurslid te worden. […]