Dorpsvisie krijgt praktische uitwerking

Wij zijn blij om te zien én te ervaren dat de eerste thema’s uit deze dorpsvisie (GROEN en HART van VOORTHUIZEN) tot uitvoering komt waarbij al wat van de thema’s (JEUGD en BEWEGEN) meegenomen wordt. Goed te zien dat deze twee plannen – in basis gemaakt door de Voorthuizenaren – realiteit gaan worden.

De dorpsvisie van Voorthuizen, opgesteld door de Voorthuizenaren met behulp van Voortlopers uit het dorp en uit de gemeente organisatie is een mooi voorbeeld van co-creatie: samen met de burgers het dorp verder ontwikkelen.

Dorpscentrum

In Januari 2021 is er een bewonerscongres geweest vanuit de gemeente, waarin met elkaar nagedacht wordt over het centrum voor de toekomst. Plaatselijk Belang is nauw betrokken bij de  plannen en de uitvoering, zodat ook hierin onze Dorpsvisie uitgewerkt zal worden. Goed om te zien, dat dit punt van onze Dorpsvisie wordt opgepakt. Er is een Buurbook Voorthuizen Centrum in het leven geroepen, waarin mensen hun zegje kunnen doen. Wat vindt u wat vind jij nu belangrijk voor het centrum van Voorthuizen? De verhoudingen over de voorstellen van deelnemers aan de conferentie staan in deze presentatie

Groene slinger

We zijn blij dat ook daadwerkelijk een start wordt gemaakt met de Groene Slinger in Voorthuizen! Te beginnen bij het aanpassen van het Molenveen. Deze groene plek vormt een verbinding tussen de zuid en noord van ons dorp. In het Molenveen komen speelmogelijkheden voor de jeugd en een nieuw wandel & fietspad. Zo komt er in de loop van de jaren een Groene Slinger van Holzenbosch naar Blankensgoed. Ook het centrum zal vergroenen, een wens van vele Voorthuizenaren.

 

Wij blijven als Plaatselijk Belang Voorthuizen ons eigenaar voelen van de dorpsvisie van Voorthuizen, samen met de bewoners. Daarom volgen wij ook graag de uitvoering van dit deel van de dorpsvisie: de groene slinger, het centrumplan Voorthuizen. Vanuit een projectmatige aanpak zal een stuurgroep waarin Voorthuizenaren – door Plaatselijk Belang Voorthuizen en OVV – en gemeente samen het project en de voortgang overzien. Wederom, in co-creatie.

 

Zo zien we dat samenwerken en uitnodigen tot anders denken mooie nieuwe gedragen plannen oplevert!

Meedoen of denken? Laat ons weten!


Een Dorpsvisie-avond met de gemeenteraad.

Presentatie van de KNHM – Pieter Rozema

Dorpsvisie

Het meepraten over belangrijke beslissingen voor ons dorp is een thema dat sterk uit de dorpsvisie kwam. De windmolen discussie is een bijzonder voorbeeld waar we weer veel van leren!

Wat een mooi traject hebben we met elkaar gelopen om tot een dorpsvisie te komen.

Ook zijn er belangrijke thema’s benoemd waar we als Voorthuizenaren aan willen werken de komende jaren.

e eerste werkgroepen zijn inmiddels al een aantal jaar bezig. Het gaat om de werkgroepen Jeugd en Actief en Groen. Voor andere werkgroepen kunnen nog mensen meedoen. Meld je aan via info@plaatselijkbelang.nl.

Vragen? Laat ons weten!


Ja, ik wil graag meedoen met een werkgroep

Ik wil graag meedenken in de werkgroep:

   

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen