Plaatselijk Belang en werkgroep ‘Groen’ zitten niet stil met de Dorpsvisie.

foto groenplan

Foto maart 2018: het groenplan, zojuist met enthousiasme ontvangen in het lijsttrekkersdebat, wordt toegelicht aan belangstellenden.

Na het hieronder genoemde symposium zijn we actief doorgegaan. Gesprekken met dhr Wessels, met de wethouder.
En opnieuw weer even de herinneringen opfrissen aan toezeggingen die gedaan zijn. Het is nodig. We willen niet weer een project wat pas na 40 jaar leidt tot een schop in de grond (zie historie Rondweg). We willen nu echt aan de gang. Voorthuizen moet groener. Dat is een duidelijke wens van de inwoners. En daar zijn wij dan ook heel hard mee bezig!

artikel in de Barneveldse Krant

Unaniem: “Ja” in maart 2018

Maar het ‘Ja’ wat uitgesproken is blijkt in de praktijk niet per se een ‘Ja’ te zijn.

We krijgen bijval uit de politiek (LB, BI, Pro98, CDA, VVD)! We zijn op weg. We zijn op de goede weg. Maar als je het in twee woorden moet samenvatten: ‘stroperig’ en ‘moeizaam’. Ook na twee jaar nog.


Afgelopen dinsdag was er een Dorpsvisie-avond met de gemeenteraad. Van elke fractie van de gemeente was iemand aanwezig.

Tijdens deze avond heeft het bestuur van plaatselijk belang samen met de dorpsvisiegroep “Groen” met een aantal belangstellenden de status en ontwikkeling doorgenomen met de gemeenteraad. We hebben knelpunten benoemd en bekeken hoe de gemeenteraadsleden ons en wij de gemeenteraadsleden kunnen helpen en op de hoogte houden over de uitvoering van de Dorpsvisie, met name als er concrete plannen zijn, die we zouden willen uitvoeren in ons dorp.

Ook Pieter Rozema van de Koninklijke Nederlandse HeideMaatschappij was aanwezig om ons allen een spiegel voor te houden.

 

Voor geinteresseerden de presentaties van de avond, die de discussie inleiden en begeleiden:

De presentatie van Plaatselijk Belang

Presentatie van de KNHM – Pieter Rozema

Dorpsvisie

Het meepraten over belangrijke beslissingen voor ons dorp is een thema dat sterk uit de dorpsvisie kwam. De windmolen discussie is een bijzonder voorbeeld waar we weer veel van leren!

Wat een mooi traject hebben we met elkaar gelopen om tot een dorpsvisie te komen.

Ook zijn er belangrijke thema’s benoemd waar we als Voorthuizenaren aan willen werken de komende jaren.

Wij zullen het initiatief nemen om de eerste werkgroepen hierop te formeren, de werkgroep GROEN is reeds bezig. Voor deze groep kwamen meteen mensen  naar voren om hier aan te werken met elkaar!
Ook Voortlopen als Voorthuizenaar? Meld je aan voor het meedenken en doen op GROEN (hier mogen nog mensen bij) of JEUGD & ACTIEF.

Vragen? Laat ons weten!


Ja, ik wil graag meedoen met een werkgroep

Ik wil graag meedenken in de werkgroep:

   

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen