Hoe gaan wij met uw privacy om:

1 Wij houden de volgende gegevens bij voor de ledenadministratie:

  • Uw naam
  • Uw adres
  • Uw woonplaats
  • Uw telefoonnummer

Deze gegevens zijn alleen in te zien door de penningmeester/ledenadministratie en degene die de contributie jaarlijks bij u aan de deur komt innen. Deze gegevens kunt u laten wijzigen door de onderstaande knop in te drukken en een email naar de secretaris te sturen via info@plaatselijkbelang.nl. U kunt deze gegevens alleen laten verwijderen, als u geen lid meer wenst te zijn van Plaatselijk Belang Voorthuizen. Hier zijn echter wel statutair voorwaarden aan verbonden.

2. Wij houden de volgende gegevens bij voor uitnodigingen voor leden vergaderingen en belangrijke gebeurtenissen.

  • Uw naam
  • Uw emailadres

Deze gegevens zijn inzichtelijk voor onze ledenadministratie, secretaris en de websitebeheerder

U kunt deze gegevens laten wijzigen via onderstaande knop, waarmee u een email stuurt naar de secretaris met uw verzoek. U kunt deze ook laten verwijderen, waarbij u zich moet realiseren, dat u dan geen uitnodigingen meer krijgt voor onze vergaderingen en evenementen.

3. Wij houden de volgende gegevens van u bij voor onze nieuws updates.

  • Uw naam
  • Uw emailadres

Deze gegevens zijn inzichtelijk voor de ledenadministratie, onze websitebeheerder en de secretaris. Ze worden alleen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief, een van de belangrijkste mogelijkheden u te informeren over onze activiteiten in het belang van Voorthuizen.

U kunt deze gegevens laten wijzigen door onderstaande knop te gebruiken. U kunt deze gegevens ook specifiek voor de nieuwsbrief laten verwijderen, dat kunt u in de nieuwsbrief zelf aangeven door op een linkje onderaan te klikken. U kunt dit ook doen door onderstaande knop te gebruiken. U moet zich dan wel realiseren, dat u niet meer op de hoogte gehouden wordt over onze activiteiten in uw belang.

Wilt u gegevens inzien, dan zullen wij ze met u delen, zodat u exact weet welke gegevens bij ons bekend zijn.

U hoeft daarvoor opnieuw alleen maar de knop hieronder te gebruiken en een mail te sturen naar onze secretaris. Uiteraard proberen wij de wetgeving voor de privacy nauwgezet na te leven. We hopen, dat u, mocht u onvolkomenheden ontdekken, in de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, dat zult melden aan een van onze bestuursleden.

Vriendelijke groeten,

Plaatselijk Belang Voorthuizen