Laatste nieuws

Kerst en nieuwjaarswens

Floralia – UNESCO immaterieel erfgoed!

Vandaag heeft UNESCO in Parijs besloten dat Floralia Voorthuizen samen met 20 andere corso’s toegevoegd is aan de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Een hele eer voor Voorthuizen! Logisch dat ook wij trots zijn op ons dorp, waarin dit feest elk jaar weer terugkeert. De Floraliaorganisatie stuurde ons het volgende bericht […]

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering

Donderdag 23 september 2021 Plaats: Ontmoetingscentrum de Eng, Rochetstraat 2, Voorthuizen. Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.45 uur) Agenda Opening Vaststellen agenda. Mededelingen Verslag Algemene Ledenvergadering april 2019. Jaarverslag 2019 en 2020. Financieel verslag 2019 en 2020. Verslag kascontrolecommissie. Benoeming kascontrolecommissie. Presentatie jaarplan 2021-2022. Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar: Elvia van den Berg (2021)en Leo […]

IN MEMORIAM

  Quintijn Deenekamp     Afgelopen zaterdag bereikte ons het intens verdrietige bericht dat ons medebestuurslid, Quintijn Deenekamp, na een korte hevige ziekte, is overleden. Quintijn was binnen het bestuur van Plaatselijk Belang de man die zich bezig hield met de financiële administratie. Hij deed dat altijd heel secuur. Als bestuur konden we dit prima […]

Wees loyaal, koop lokaal

Wij dragen onze Voorthuizense ondernemers een warm hart toe, daarom delen we graag bijgaand pamflet. Wees Loyaal Koop Lokaal! Koop lokaal help de ondernemers en win!