In de Algemene Ledenvergadering is de centrumvisie voor Voorthuizen geïntroduceerd.

In de afgelopen maanden, net voor de zomer is deze centrumvisie door de gemeenteraad geaccordeerd. Dit betekent dat er nu een inkadering is van alle verbeteringen die in het Centrum van Voorthuizen zullen gaan plaatsvinden. Voor Plaatselijk Belang en voor alle Voorthuizenaren goed om te weten, dat de Dorpsvisie voor deze Centrumvisie het startpunt is geweest. We herkennen onze Dorpsvisie dan ook op verschillende vlakken in deze Centrumvisie.

Zoals aangegeven in de vergadering is deze centrumvisie een stuk wat eigendom is van de gemeente. Plaatselijk belang is participant in de kopgroep, wat betekent, dat Plaatselijk Belang een van de belangrijke adviespartners is voor deze visie.

In de vergadering is ook met nadruk gezegd, dat het hier gaat om de centrumVISIE. De contouren zijn in beeld gebracht, er zijn een aantal hoofdlijnkeuzes gemaakt, maar de invulling zal de komende jaren nog moeten gebeuren. Daarbij wordt Plaatselijk Belang betrokken en zullen wij, zoals u dat van ons gewend bent bij Groen en bij Jeugd en Bewegen, zoveel mogelijk een beroep op de leden en belanghebbenden doen om mee te denken in de richting waarop de ontwikkelingen moeten gaan. Dit is uw kans om ook uw eigen omgeving mooi te maken en te houden. Dit is onze gezamenlijke kans om trots te zijn en te blijven op Voorthuizen en Voorthuizen klaar te maken voor de toekomst.