Wijkgericht wegenonderhoud componistenbuurt.

In week 47 van 2022 wordt gestart met het wijkgerichte wegenonderhoud in de Componistenwijk in Voorthuizen. De werkzaamheden duren ongeveer 3 tot 4 maanden. Gemeente Barneveld informeert u op voorhand graag hierover. Hieronder volgt een toelichting.

 

Weginspectie CROW

In 2021 is een weginspectie CROW uitgevoerd. Op basis van deze weginspectie en een aanvullende schouw wordt het benodigd wegenonderhoud in de wijk uitgevoerd.

Overzichtskaart Componistenwijk

In de bijlage is een overzichtskaart toegevoegd die vanuit de weginspectie CROW voor het benodigde wegenonderhoud is opgesteld. De kleurcodes geven de ernst van het benodigde onderhoud aan. Waarbij de kleur rood de toestand van de verharding het slechtst is (minimaal 30% van de verharding moet worden hersteld). Afnemend in de kleuren oranje, geel en lichtgroen. Ter plaatse van de donkergroene vakken is nog geen onderhoud voorzien.

Aanpak 

De wijk wordt in gedeelten aangepakt. Per gedeelte wordt kort voor de start bekeken wat er qua wegenonderhoud moet gebeuren (de aanvullende schouw). Daarom lopen de aannemer en de toezichthouder van de gemeente samen een ronde. Tijdens die ronde maken ze een lijst met werkzaamheden. We kijken hierbij ook naar zaken die al gemeld zijn aan de gemeente. De werkzaamheden worden vervolgens opgepakt. Als de werkzaamheden klaar zijn, is het volgende gedeelte in de wijk aan de beurt.

Werkzaamheden 

Er worden diverse werkzaamheden uitgevoerd. Het betreffen veelal kleinschalige werkzaamheden op veel verschillende locaties in de wijk waarbij de huidige inrichting van de weg in principe niet verandert. De werkzaamheden zijn:  

  • Herstellen van stoepen, stoepranden en inritten.
  • Opnieuw bestraten van stoepen en soms ook een stuk van de rijbaan of een parkeervak. 
  • Zorgen dat het water beter weg kan lopen door het opnieuw bestraten van goten.
  • Opnieuw stellen en/of vervangen van kolken en op hoogte stellen van putdeksels.
  • Herstellen van bestrating als deze omhoog gedrukt is door boomwortels. 
  • Kleinschalig grondwerk.
  • Kleinschalig onderhoud aan groenvoorzieningen.

Communicatie

Plaatselijk Belang wordt vooraf door de gemeente op de hoogte gesteld.

Daarnaast zal voor de start van de werkzaamheden een krantenartikel in de gemeentekrant verschijnen.

Ook zal een overzicht van de werkzaamheden terug te vinden zijn op de projectenwebsite van de gemeente (www.barneveld.nl/onderhoudvoorthuizen).

Mocht het naar aanleiding van genoemde werkzaamheden nog noodzakelijk zijn bewoners nader te informeren (bijvoorbeeld bij het afsluiten van de rijweg of het tijdelijk geen gebruik kunnen maken van een parkeerplaats), dan zal de aannemer dit voorafgaand aan de werkzaamheden tijdig communiceren.

Aanspreekpunt vanuit de gemeente

Gerrit van Vliet (toezichthouder Civiel) is aanspreekpunt vanuit de gemeente. Zijn e-mailadres is: g.vanvliet@barneveld.nl.

Telefonisch kan contact worden opgenomen via het algemene telefoonnummer: 14 0342.