Dorpsvisie gestart, meedenkers en – doeners gezocht!

Communicatie ‘Voortlopers’ gezocht.

Plaatselijk Belang wil graag met de inwoners van Voorthuizen een dorpsvisie ontwikkelen. Dit naar aanleiding van feedback die PBV jarenlang heeft verzameld vanuit de inwoners en leden over de leefbaarheid van Voorthuizen. Dit past ook goed in de nieuwe strategische visie van Barneveld en heeft als doel een toekomstbeeld te schetsen van het dorp zoals de bewoners deze voor ogen hebben. Besluitvorming rondom de verschillende ontwikkelingen in en rond het dorp kunnen dan aan de visie getoetst worden zodat er een coherente en gedragen ontwikkeling plaats zal vinden. Ook hopen we een aantal concrete zaken op te pakken, voortkomend uit de visie. Op 9 februari (www.plaatselijkbelang.nl/dorpsplan-voor-voorthuizen) heeft Plaatselijk Belang een eerste blik op een mogelijke toekomst gedeeld met de burgemeester en wethouders, hetgeen zeer positief (en creatief!) ontvangen werd. Ook tijdens de ALV van Plaatselijk Belang op 7 april is de intentie om een dorpsvisie te ontwikkelen en een eerste doorkijkje naar mogelijke scenario’s besproken.

Uitgangspunten

 • De Voorthuizenaren maken de visie, zij zijn eigenaar van het toekomstbeeld dat we gaan maken van ons dorp.
 • We willen een participatief proces, bottom up, wie mee wil doen, doet mee, ieder op eigen manier.
 • PBV faciliteert het visieproces, passend bij de visie van een participatie samenleving.
 • Gemeente is mede creator, zodat het eindproduct door zowel bewoners als gemeente gedragen wordt.
 • We werken met twee externe partijen die de rollen van adviseur, facilitator en ondersteuner zullen nemen. De een meer gericht op proces, de ander meer op inhoud.
 • Belanghebbenden zijn inwoners, gemeente, verenigingen, ondernemers, scholen etc.
 • We ontwikkelen een visie met richting gevende uitspraken met afspraken over hoe hier mee om te gaan en aantal acties voor korte termijn.
 • Deze visie willen we een formele status geven, passend bij de nieuwe Strategische visie van gemeente Barneveld.
 • Voor de zomer 2016 voorbereiden, start na de zomer, begin 2017 gereed.

Aanpak

De basis van het proces vormen de Voortlopers: Voorthuizenaren die mensen informeren, input gaan verzamelen van alle bewoners en mensen vraagt hoe ze mee willen doen en wat ze belangrijk vinden in het dorp. Dit gaat in het najaar gebeuren, alle Voortlopers krijgen een interactieve avond als voorbereiding. Alle input komt uiteindelijk samen op DE VISIEDAG VOORTHUIZEN in januari 2017.

Om dit proces goed te begeleiden is er een projectgroep gevormd met een aantal Voorthuizenaren, Plaatselijk Belang Voorthuizen, gemeente Barneveld en onze adviseurs van Samenlevingsproces en Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. Wij hebben er zin in!

Denk en doe mee! Hou daarvoor deze pagina in de gaten: http://www.plaatselijkbelang.nl/toekomstplanvoorthuizen/

Laat het PBV weten via de mail, website, telefoon, twitter. WELKOM!
Stuur een -vrijblijvende- email naar info@plaatselijkbelang.nl en we nemen snel contact met je op om te informeren wat de bedoeling is, hoeveel werk het is, etc, etc.
We zien je reactie graag tegemoet!

Dorpsplan voor Voorthuizen

Voorthuizen gaat de komende tijd aan de slag met het opstellen van een dorpsplan, in navolging van ‘Terbroek’, Stroe, De Glind en Kootwijkerbroek. Aandacht in dat plan moet er vooral zijn voor woningbouw én voor een aantrekkelijker en groener dorpscentrum. Dat meldt bestuurslid Erwin la Roi van Plaatselijk Belang Voorthuizen.

Een fijne buurt begint met Buurtbudget

U kent uw eigen buurt als geen ander. U woont in uw buurt of wijk en beleeft dat iedere dag opnieuw. Welzijn Barneveld ziet graag betrokken bewoners die begaan zijn met hun buurt of wijk. Daarom stimuleren wij het Buurtbudget. Het buurtbudget is een potje waaruit allerlei ideeën van bewoners kunnen worden betaald. Als bewoners van een straat, hofje of buurt een idee of plan hebben dat iets te maken heeft met leefbaarheid, dan kunt u een buurtbudget aanvragen bij Welzijn Barneveld. Leefbaarheid is een ruim begrip, bij de besteding van het buurtbudget gaat het vooral om het verbeteren van de sociale samenhang, de onderlinge sfeer.

€ 20.000, –
In 2015 is er een Buurtbudget van € 20.000, – (gemeente breed) beschikbaar. Dit budget is beschikbaar gesteld door Woningstichting Barneveld en de gemeente Barneveld samen. Buurtbudget is een stimuleringsbijdrage, dit betekent dat wij met dit budget nieuwe initiatieven willen stimuleren. Het is dus niet automatisch zo, dat als u eerder een bijdrage heeft gehad, u ook automatisch weer een bijdrage krijgt.
Leefbaarheid heeft vele gezichten! Daarom komen ook veel activiteiten en initiatieven in aanmerking voor een bijdrage uit ons Buurtbudget.

welzijn barneveld

 

 

Elk goed idee is goud waard!
Denkt u eens aan:

 • Straatfeest
 • Smoelenboek van straatbewoners
 • Mobiele koffietent
 • Kunstwerk
 • Burenhulprooster voor de straat
 • Ontmoetingsplek
 • Wijktentoonstelling
 • Sport- en spelmiddag voor jong en oud

Voor bewoners, door bewoners
Om Buurtbudget te ontvangen moeten de wijk- of buurtbewoners de activiteiten zelf organiseren. De activiteiten moeten ten goede komen aan de buurt. Met Buurtbudget kunnen bewoners activiteiten organiseren die het onderling contact en de sociale samenhang in de wijk verbeten of versterken. Initiatieven moeten ook een breed draagvlak hebben onder bewoners. Zoveel mogelijk bewoners zijn bij het project betrokken en voelen zich er gezamenlijk verantwoordelijk voor.

Buurtbudget 2015: overweldigend aantal aanvragen
Afgelopen jaar werd Welzijn Barneveld overweldigd door het grote aantal aanvragen Buurtbudget. Maar liefst 79 initiatiefnemers wisten ons te vinden en maakten gebruik van een stimuleringsbijdrage uit het budget.

Welzijn Barneveld hoopt dat er in 2016 weer genoeg burgerinitiatieven ontstaan die meewerken aan het versterken van de sociale samenhang in de Barneveldse dorpen en buurten.

Heeft u een origineel idee? Laat het ons weten! We verzoeken aanvragers hun budget tijdig aan te vragen, want op = op. Een aanvraag indienen kan middels het aanvraagformulier dat u kunt vinden op de website van Welzijn Bareveld.  www.welzijnbarneveld.nl

Meer informatie?
Voor meer informatie over het Buurtbudget kunt u contact opnemen met: Marjan Tuhusula–de Groot of Willeke Heijkoop van Welzijn Barneveld (Telefoon: 0342 -745004).

Gevraagd: Uw kijk op Voorthuizen

Vanuit de Strategische Visie die de gemeente Barneveld ontwikkelt, is Plaatselijk Belang gevraagd om mee te denken over het ‘aanzicht’ van Voorthuizen. Wat vinden wij nou mooi en wat vinden wij minder mooi. Daar hebben we zeker een uitgesproken mening over. Maar u waarschijnlijk ook!

Daarom deze oproep: stuur ons foto’s met plekken, gebouwen, bijzondere hoekjes die u mooi en lelijk vindt. Wij zullen hier dan samen met de gemeente langs gaan om een beeld te kunnen schetsen richting de gemeente. Dat houdt dus niet in dat bijvoorbeeld direct een lelijke plek mooi wordt gemaakt. Het heeft als doel om een lijn uit te kunnen zetten hoe we ons dorp visueel voor de toekomst kunnen gaan ontwikkelen. En om te zien of we als bewoners hier hetzelfde of juist verschillend over denken.

Dus: stuur ons svp voor 6 juli uw foto’s. Wilt u er duidelijk bij zetten wat u mooi en lelijk vindt? Bijv. in de naam van de foto. U kunt dit sturen naar: info@plaatselijkbelang.nl

We zien uit naar uw reacties!

Voortbruisend!

Afgelopen zaterdag, 13 juni, vond in ons dorp het perfect georganiseerde evenement Voortbruisen plaats. Met dit evenement wordt geld opgehaald voor de Voedselbank en de Seniorentocht.

Tineke Moesbergen en Heina van Drie zijn hierachter de drijvende krachten, samen met Roland Hartkamp en Anton Kooijman vanuit de OVV. Overdag werden er meer dan 100 mensen uit zorginstellingen een onvergetelijke dag bezorgd, waarbij de burgemeester ook aanwezig was en ’s avonds was er een benefietdiner. Waar eerst gedacht was aan mogelijk 100 eters, bleken dat door overweldigende belangstelling uiteindelijk 180 te zijn! Horeca ondernemers werkten belangeloos mee en hebben tezamen een huzarenstuk geleverd door vlekkeloos 180 mensen een fantastisch driegangendiner voor te schotelen.CHZLJ9BWwAAK4CS

Daarna was er de mogelijkheid tot een dansje onder leiding van een DJ en een saxofonist voor alle Voorthuizenaren. Plaatselijk Belang heeft het geld dat zij normaliter gebruiken voor een jaarlijks teamuitje gebruikt  wat werd aangevuld met een privebijdrage van alle bestuursleden.

Wat een mooi en goed initiatief, hulde voor de organisatoren! Volgend jaar weer?

Voortbruisen1