Ondermijningscontainer op 28 september in Voorthuizen

De laatste tijd is er nogal wat te doen in Voorthuizen en Barneveld over drugstransport, – opslag, drugsafval. Laten we met zijn allen alert zijn en blijven. Want dit kan wel eens het topje zijn van een enorme ijsberg. De vraag is natuurlijk: Hoe kan ik zien dat er iets niet in de haak is? Hoe weet ik nou wanneer ik moet bellen. stelregel is: bel als je iets ziet wat er eerder niet was. Bel als je bijvoorbeeld een busje af en aan ziet rijden naar een schuur, waar in jouw ogen alleen landbouwvoertuigen in zouden staan. Bel als er een bedrijf is, waar nooit wat te doen is, maar dat blijkbaar toch gewoon bestaat en kan blijven bestaan. Maar heb je toch vragen, wil je meer weten over ondermijning? Houd dan 28 september vrij.

Op zaterdag 28 september tussen 10.00 – 15.00 uur staat er op het Smidsplein in Voorthuizen de zogenaamde ondermijningscontainer van de gemeente.

In deze container kunnen bewoners informatie inwinnen over XTC lab ’s en hennepkwekerijen.

Daarnaast is er de mogelijkheid om in gesprek te zijn met de wijkagent, boa en de adviseur Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente.

Keuze-hulp-avond – Glasvezel in buitengebied

We kregen van bewoners uit het buitengebied van Voorthuizen een verzoek om wat reclame te maken voor een bijeenkomst voor mensen uit het buitengebied, die de keuze nog voor glasvezel (nog) niet hebben gemaakt. Natuurlijk willen wij dat zoveel mogelijk mensen die vragen hebben over dit project, de mogelijkheid bieden om deze beantwoord te krijgen.

Wat:            Keuze-hulp-avond over Glasvezel Buitengebied Voorthuizen

Wanneer:  Dinsdagavond 6 maart van 19.30 – 21.00 uur

Waar:         Minicamping Nieuw Schooneng

Schoonengweg 8 in Voorthuizen

 

Beste bewoners in het buitengebied van Voorthuizen,

De informatieavonden over glasvezel zijn inmiddels geweest en wellicht heeft u al een keuze gemaakt en een abonnement afgesloten. Super!

Mocht dat niet het geval zijn: u kunt nog tot 3 april 2018 een keuze maken en een abonnement afsluiten.

Het kan zijn dat u nog vragen heeft waar u zelf niet uit komt. Daarvoor hebben we een speciale avond georganiseerd.

U bent welkom op dinsdagavond 6 maart van 19.30 – 21 uur bij minicamping Nieuw Schooneng van de fam. Versteeg, Schoonengweg 8 in Voorthuizen.

Deze avond is dus alleen voor hen die nog een keuze moeten maken en daarbij hulp nodig hebben.

Neem gerust uw twijfelende buurman, die ook in het buitengebied van Voorthuizen woont, mee want met elkaar hopen we zo de 50% te halen!

Organisatie:
Linda van de Bor
Zeumerseweg 3
Voorthuizen

Glasvezel in buitengebied

Plaatselijk Belang Voorthuizen is er voor heel Voorhuizen. Dit betekent dat wij ons niet beperken tot leden die in het dorp wonen, maar de belangen behartigen van elke Voorthuizenaar, in dorp en buitengebied.

Het is om die reden, dat wij ons de laatste jaren sterk hebben gemaakt om glasvezel mogelijk te maken in het buitengebied van Voorthuizen (als onderdeel van onderzoeksgebied Gelderse Valei en Veluwe Midden).

Er is goed nieuws! Glasvezel komt er aan in het buitengebied. Tenminste, als minimaal 50% van de woningen in de betreffende buitengebieden aangesloten worden.

Wij steunen deze mogelijkheid van harte! Wij vinden dat voor iedere Voorthuizenaar glasvezel bereikbaar moet zijn. Als u tot de doelgroep behoort, hebt u mogelijk al een pakket via de post ontvangen, waarin alle ins en out staan beschreven.

MAAR:

Als u bent geïnteresseerd, dient u dat wel vóór 3 april aan te geven en een abonnement af te sluiten bij een van de aanbieders van glasvezelabonnementen die meedoen aan dit initiatief.

Wilt u alles eens rustig nalezen? We hebben de informatie voor u nog even verzameld. Lees deze rustig door en neem uw eigen besluit! Wilt u hulp of hebt u nog vragen bij uw overwegingen? Neem dan contact met ons op: info@plaatselijkbelang.nl. Of ga voor een van de  ambassadeurs bij u in de buurt naar de ambassadeurs voor glasvezel in het buitengebied (zoek vervolgens onder ‘Voorthuizen’).

Informatie over glasvezel in het buitengebied:

 

Jaaroverzicht Klompenpaden

Klompenpaden zijn populair, ze vergroten de toegankelijkheid van het platteland. Vrijwilligers onderhouden en ontwikkelen Klompenpaden. Maar hoeveel gebruik wordt er gemaakt van de Klompenpaden? En om hoeveel vrijwilligers gaat het? In het Klompenpaden Jaarbericht 2015 zijn deze resultaten op een rij gezet.
530.000 wandelaars
Het aantal wandelaars op Klompenpaden is opgelopen tot 530.000. De route kan gevolgd worden via de markering in het veld, maar ook m.b.v. de brochure of door het downloaden van de Klompenpaden app.
85 Klompenpaden
Het aantal Klompenpaden is gestegen met 20 paden het afgelopen jaar. De teller staat nu op 85 Klompenpaden in Utrecht en Gelderland.
11.034 uur
Vrijwilligers zijn onmisbaar bij ontwikkeling en beheer van Klompenpaden. In 2015 waren 859 Klompenpadvrijwilligers actief. Samen leveren ze 11.034 uur vrijwilligerswerk, goed voor bijna €250.000 aan vermeden kosten.

Kijk hier voor het digitale Klompenpaden Jaarbericht 2015.

Opening Klompenpad Griezeveensepad

Op vrijdag 11 december vindt in Voorthuizen de feestelijke opening plaats van een nieuw Klompenpad: het Griezeveensepad. Het Griezeveensepad is een rondwandeling van veertien kilometer door het mooie buitengebied van Voorthuizen. Wandelen over hessenwegen, door bos, weilanden en hei. De opening vindt plaats om 11.00 uur bij Eethuisje De HeuveltjesApeldoornsestraat 36-1 in Voorthuizen. Wethouder Gerard van den Hengel en de mysterieuze barones Wilbrink gaan het startpaneel onthullen. Daarna wandelt het publiek een deel van het Klompenpad. Iedereen is van harte welkom bij de opening.

TVVoorthuizen heeft alvast een sfeerimpressie gemaakt, hier te bekijken.

Onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en in samenwerking met vrijwilligers, particuliere grondeigenaren, gemeente Barneveld, gemeente Nijkerk, Waterschap Vallei en Veluwe, Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap & Kasteelen, Plaatselijk Belang Stroe en Plaatselijk Belang Voorthuizen is het gelukt het Griezeveensepad te ontwikkelen. Het Griezeveensepad maakt deel uit van een landelijk routenetwerk van Klompenpaden en sluit aan op het Appelpad. De financiering van dit 82ste Klompenpad is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland, gemeente Barneveld, gemeente Nijkerk, Waterschap Vallei en Veluwe, Regio FoodValley, Eethuisje De Heuveltjes en de Nationale Postcode Loterij.

Klompenpaden worden ontwikkeld door SLG en Landschap Erfgoed Utrecht in de provincies Gelderland en Utrecht. Samen met de streek worden historische paadjes in ere hersteld en boerenland opengesteld. Wandelaars zijn te gast bij de eigenaren van de landgoederen, weilanden en  natuurterreinen waar het Klompenpad doorheen loopt. Door het proces met de lokale gemeenschap op te pakken wordt de leefbaarheid vergroot. Bovendien wordt de lokale economie versterkt door aan te sluiten bij initiatieven als landwinkels, horeca en kamperen bij de boer. Doordat inwoners zo intensief betrokken zijn bij de realisatie van het pad is het niet moeilijk mensen te vinden die na realisatie van het pad regelmatig de route willen nalopen, schoonhouden en onderhouden. Deze vrijwilligers zijn aangesloten bij SLG en worden ondersteund met materialen zoals bewegwijzeringsbordjes en gereedschap.

De brochure met een beschrijving van de route en bezienswaardigheden is te koop bij het startpunt Eethuisje De Heuveltjes, Gasterij De IJsvogel, theetuin ’t Veenhuisje en de VVV’s in de regio. De route is in beide richtingen gemarkeerd met blauwe klompjes. Alle Klompenpaden zijn verboden voor honden in verband met verstoring van vee en wild. Waar de route gebruik maakt van bestaande paden gelden uiteraard de heersende regels. Routenavigatie en informatie over landschap en cultuurhistorie is vanaf 11 december ook beschikbaar via de Klompenpaden app.

2015 was (is) het Jaar van de Klompenpaden. Dit jaar hebben Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland maar liefst twintig nieuwe paden ontwikkeld. De 1000e kilometer Klompenpad is gehaald. Ook is een speciaal boek over de eerste vijftig Klompenpaden verschenen en was er een expositie over de Klompenpaden. Houd www.klompenpaden.nl of de Facebookpagina in de gaten voor nieuwe Klompenpaden en activiteiten.