Terugblik – Nieuwjaarswens

Beste Leden,

Er is het afgelopen jaar weer veel gebeurd. Plaatselijk Belang Voorthuizen heeft op vele fronten aan de weg getimmerd. We mogen samen met jullie steeds zoeken naar het beste voor het dorp en voor alle Voorthuizenaren.

De gemeente ziet ons als volwaardige partner die meedenkt over wat Voorthuizen maakt tot het dorp wat wij, inwoners, graag willen: Gastvrij, Groen, Bereikbaar, Veilig, Saamhorig, Tolerant en Levendig!

De visie op Groen is door de dorpsvisiegroep Groen ingevuld. Een plan voor een mooie groene slinger van noord naar zuid door ons dorp ligt op dit moment bij de gemeente, om te worden waargemaakt. De rondweg komt er, waardoor er ook in het centrum meer ruimte komt om groen in te vullen.

We zijn bezig met de Jeugd van de lagere scholen, om na te denken over wat de jeugd wil in Voorthuizen.

Zo hebben we in het afgelopen jaar weer kunnen werken naar het Voorthuizen wat wij allemaal willen! Ook in het nieuwe jaar zullen we ons, samen met jullie graag inzetten voor wat wij, Voorthuizenaren, belangrijk vinden.

We wensen iedereen een gezond en groen nieuw jaar toe!

Het bestuur

Plaatselijk Belang Voorthuizen

 

PS.

Kom ook naar onze nieuwjaarsreceptie op 7 januari. Zie bericht elders op onze website.

Politiek omarmt de groenplannen van en voor Voorthuizen

Veel belangstelling voor de groenplannen van de Plaatselijk Belang-Werkgroep Groen

Tijdens het verkiezingsdebat hebben alle lijsttrekkers van de politieke partijen in Barneveld unaniem ingestemd met de voorgestelde groenplannen in Voorthuizen

Na de vaststelling van de dorpsvisie en de presentatie en acceptatie hiervan aan de gemeenteraad, zijn we in oktober 2017 begonnen met het eerste, en door de Voorthuizenaren aangemerkt als belangrijkste, thema: Groen.

Het leeft al langer in ons dorp: Als ‘Entree van de Veluwe’ zijn we veel te veel een dorp van stenen geworden. Een centrum met hekken en klinkers, waar gelukkig nog vier bomen te vinden zijn. Dat is het wel ongeveer. Dat willen wij, inwoners van Voorthuizen natuurlijk anders. De Dorpsvisie is daar heel duidelijk in.
Daarom is Plaatselijk Belang, dit onderwerp zo snel mogelijk gaan oppakken.

Er is een team van inwoners gevormd, met expertise en enthousiasme is voortvarend te werk gegaan. En zodoende kon dit eerste item in onze Dorpsvisie gisteren al aan de belangstellenden op de debatavond worden laten zien.

Met volledige instemming van de brede politiek, kunnen we wel zeggen dat het zo snel als het mogelijk is deze plannen verder ingevuld kunnen gaan worden en uitgevoerd kunnen gaan worden. Uiteraard zullen we de leden van onze vereniging eerst verder informeren over de details. U hoort zo snel mogelijk van ons.

Op de debatavond kwamen meerdere onderwerpen aan bod, heikele onderwerpen als de Windmolens en de alternatieven werden diepgaand uitgediscussieerd. ‘Draagvlak’ is daarbij wel het meest gehoorde woord.

Ook werd de Dorpsvisie nog eens genoemd als mooi voorbeeld van Burgerparticipatie. Dat Voorthuizen niet stil zit en afwacht, was het afgelopen jaar ook te zien in het initiatief van de Coöperatie Voorthuizen Duurzaam. Dit initiatief kon rekenen op complimenten van alle Barneveldse Lijsttrekkers.

 

Wat er in de media over ons verschijnt:

  Barneveldse krant – Dorpsplannen serieuzer nemen

  Barneveldse Krant.nl – Groene slinger door Voorthuizen

  Barneveldse Krant – Politiek omarmt groene slinger Voorthuizen

Kijk ook op onze facebookpagina (met onder andere een filmpje van de reacties van de lijsttrekkers op onze groenplannen): Plaatselijk Belang op facebook

Dorpsvisie gepresenteerd aan de gemeenteraad

In de commissievergadering ‘Bestuur’ van de gemeenteraad heeft het bestuur van Plaatselijk Belang de dorpsvisie gepresenteerd. Het college van Burgemeester en Wethouders was al enthousiast en akkoord met de voorgestelde manier van werken voor (vooral) de nieuwe plannen voor Voorthuizen.

Nu was het de beurt aan de verschillende fracties in de gemeenteraad. Zoals u mogelijk weet, is de gemeenteraad de baas in onze gemeente. Zij bepaalt uiteindelijk wat er gebeurt in ons dorp. Maar de gemeente heeft, via de plaatselijke belangen, aan de dorpsbewoners gevraagd om te komen met dorpsplannen. Voorthuizen heeft hier een nieuwe manier voor gevonden. Wij hebben een toekomstbeeld gemaakt, anders gezegd, een visie van de bewoners van Voorthuizen: dit vinden wij belangrijk voor ons dorp. Samengevat in het manifest. Verder hebben wij 4 thema’s geselecteerd op onze Visiedag, waarover wij alvast willen nadenken (natuurlijk binnen de kaders en randvoorwaarden die de gemeente daarvoor stelt, zoals geld, inpasbaarheid binnen andere plaatjes). Hiermee willen we de gemeente ondersteunen met onze, Voorthuizense, plannen. Alle fracties waren blij met de dorpsvisie, ondersteunen deze en zijn benieuwd naar de verdere concrete plannen.

We zijn alvast begonnen met de werkgroep Groen. In deze  bedenken Voorthuizenaren hoe ons dorp groener en aantrekkelijker kan worden als ‘Entree van de Veluwe’. Nog belangrijker nu er eindelijk een rondweg zal worden aangelegd, en het centrum autoluw zal worden. Binnenkort laat de werkgroep Groen hun eerste ideeën zien. Nu al meedenken? Meld je aan bij Joke van Ommen via info@plaatselijkbelang.nl.

 

Dorpsvisie is af en in gang gezet!

De Dorpsvisie wordt leidraad voor de veranderingen in Voorthuizen

Na een ruim jaar praten, vragen om de mening van alle Voorthuizenaren, samenvoegen, formuleren is het dan zover. Vandaag is de dorpsvisie gepresenteerd aan de Burgemeester en Wethouders. Zij geven aan, dat ze akkoord gaan met de dorpsvisie als uitgangspunt voor de veranderingen, die doorgevoerd worden in ons dorp.

De groep Groen is al gestart met de nieuwe manier van meedenken met de gemeente. Er wordt uitgebreid met een groep Voorthuizenaren, nagedacht over de aankleding van het dorpscentrum met bomen en struiken, als straks de rondweg een feit is. 

De dorpsvisie is nu voor iedereen te lezen (klik op het boekje om het te lezen):

klik op dorpsvisieboekje om te lezen

 

Visiedag 25 maart

Beste leden,

A.s. zaterdag (25 maart) vindt de Visiedag plaats! 

Start 10.30 – einde 16.00, locatie Trefpunt!

Daar gaan de Voorthuizenaren – samen met de projectgroep Dorpsvisie Voorthuizen – het toekomstbeeld van Voorthuizen opstellen.

Dit is de kans om zelf te bepalen wat belangrijk is voor ons dorp. Grijp die kans!

Wat gaan we doen op de Visiedag?

 • Een visie maken op basis van de input die tot nu toe is gegeven. Je kunt het zien als een manifest, een kort verhaal waarin Voorthuizenaren beschrijven wat zij belangrijk vinden voor de toekomst. Dit geeft een toekomstbeeld waar we ook toekomstige plannen aan kunnen toetsen. Welke waarden vinden wij als Voorthuizenaren belangrijk?
 • Concrete ideeën die bij de mensen leven voor de toekomst van Voorthuizen vaststellen en besluiten welke we als eerste gaan oppakken als bewoners.

We zijn gewend dat de gemeente plannen maakt en ons als bewoners op deze plannen consulteert. Nu draaien we het om: wij maken als bewoners een visie op de toekomst en gaan vervolgens plannen maken rondom de eerste concrete ideeën die de bewoners willen oppakken. Hierbij zullen Voorthuizenaren het voortouw nemen! De gemeente zal slechts meedenkend, ondersteunend en kaderstellend zijn in deze nieuwe plannen voor ons dorp. Best spannend!

Vast weten wat er al genoemd is voor de toekomst waarop je kunt aanhaken om actie op te ondernemen? Hier een aantal voorbeelden:

 • Speelplekken
 • Het centrum verbeteren
 • Bunckmanplein tot horeca plein maken
 • Meer groen in het dorp
 • Winkelopeningstijden
 • Buitenzwembad (met het liefs een glijbaan!)
 • BioscoopInformatie vanuit de gemeente verbeteren
 • Inspiratieavonden
 • Woningen voor jong en oud
 • Duurzame energie voor Voorthuizen
 • Wijn/bier feest
 • Dorpsfeest
 • Schaatsbaan op het Bunckman plein in de winter
 • Behouden van oude panden
 • Opknappen rotonde Punt
 • Bepaalde straten en fietspaden opknappen & toegankelijk(er) maken
 • Verkeer veiliger maken
 • Activiteiten voor de jeugd 12/18 jaar
 • Bosgids
 • Kinderboerderij
 • Parkeren
 • Fietscrossbaan
 • Hotel
 • Afval depot
 • Tegengaan van leegstand
 • Bepaalde winkels aantrekken
 • Meer sport activiteiten en voorzieningen
 • Bibliotheek behouden

Graag nodigen we jullie hierbij van harte uit! Wij hopen op een grote opkomst van onze leden.

Zodat we laten zien dat Voorthuizenaren graag zeggenschap nemen over hun eigen toekomst!

Tot zaterdag?

Hartelijke groeten,

Plaatselijk Belang Voorthuizen