Nieuws over Holzenbosch

Wij kregen onderstaande nieuwsbrief over Holzenbosch binnen. Over omleidingen en woonrijp maken, speelplaatsen etc. Voor hen die het betreft, handig om te weten.

Gezellig buiten bij het vuur – denk aan elkaar

Bbq place on the backyard Premium PhotoHet is op het moment (15 mei) even wat kouder, dus zitten we vooral binnen. Maar het komende weekeinde kan de temperatuur al weer redelijk oplopen. Gezellig is het dan om lekker in de tuin te zitten. We zitten al zoveel binnen in deze coronatijd, dan is even een avondje met een drankje en een vuurtje om de dag door te spreken best lekker. En het is ook niet verboden, zolang het maar verantwoord in een speciaal daarvoor bestemde schaal, korf of buitenhaard gebeurt en geen risico vormt op overslaan.

Maar er is ook een andere kant aan het stoken in eigen tuin. Het is goed om dat te beseffen. Wees de buren niet onnodig tot overlast met (jo)uw vuurtje of haard. Stook daarom verantwoord en gooi niet van alles op het vuur (zoals: geverfd hout, hoogglans full-color glossy’s of nat hout en niet toegestane materialen). En denk om het weer en de wind. Dan kan het voor iedereen een aangename avond worden.

Als Plaatselijk Belang kregen wij een klacht over houtstook op warme avonden. Wij kunnen daar zelf als PB niet veel meer mee, dan dat wat u er zelf mee kan.
Hebt u last van buren, die zodanig stoken, dat het in uw tuin of huis niet meer goed toeven is, ga dan naar deze buurman/ -vrouw toe en bespreek dit. De meeste buren zijn er niet op uit om je/u uit te roken. Mocht het niet baten, informeer dan de gemeente hierover. Mocht u zich met uw klacht bij ons melden, dan zullen wij u ditzelfde advies geven.

We wonen samen in een prachtig dorp. Samen leven is geven en nemen. Daarom het advies: denk aan elkaar, van beide kanten.

Bericht van Plaatselijk Belang tijdens de Coronacrisis

Wat een rare tijd, waarin we op dit moment zitten.

Een piepklein virus, wat een hele plaats, een heel land, nee sterker de hele wereld in zijn macht heeft. Wat complete economieën lam legt en recessies veroorzaakt in de hele wereld. En we weten op dit moment eigenlijk nog helemaal niet waar we uitkomen en hoe lang het duurt voor we er uit zijn. Voor we weer ons ‘normale’ leventje kunnen gaan oppakken. Ons normale leventje? Of zal er een tijdperk zijn van Na-Corona? We weten het op dit moment niet.

Wat nu beAfbeeldingsresultaat voor maatregelen RIVMlangrijk is is dat we met de maatregelen van harte instemmen:

Blijf thuis! – Behalve als het echt moet, of voor een frisse neus

Houdt afstand – 1,5 meter minimaal!

Nodig niet meer dan 3 mensen uit in uw huis

Daarnaast ondersteunen we van harte onze ondernemers. Waar mogelijk koop uw producten bij onze Voortse ondernemers. Zou u eigenlijk naar café of restaurant gaan? Overweeg eens of u iets kunt laten bezorgen.

Denk ook aan intitiatieven van de Gemeente Barneveld. www.barneveld.nl.

Kunt u uw huis niet uit. Kijk eens op het internet, bijvoorbeeld van een kerk of een club. Kijk eens op www.nietalleen.nl welke organisaties en initiatieven er voor u klaar staan.

En natuurlijk omgekeerd. Kijk goed om u heen of schrijf u in op nietalleen.nl

Zo zijn er allerlei mogelijkheden om er te zijn voor de medemens. En omgekeerd om hulp te ontvangen van de medemens.

 

 

Afbeeldingsresultaat voor maatregelen RIVMWat Plaatselijk Belang Voorthuizen betreft, kunnen we het volgende meedelen.

De Algemene ledenvergadering die normaal gesproken in april plaatsvindt zal tot nader order worden uitgesteld.

Willen we u meegeven, goed op uzelf te passen. Mocht u ziek zijn, beterschap gewenst. Mocht u werken in een cruciaal beroep in een vitaal proces, veel sterkte en gezondheid gewenst. En pas allemaal goed op uzelf.

 

Het bestuur

Plaatselijk Belang Voorthuizen

 

Bedenk naam voor nieuw dorpshuis met sporthal in Voorthuizen

Het nieuwe dorpshuis met sporthal gaat over een paar maanden open. Het moet een gezellig en levendig dorpshuis worden waar inwoners graag samenkomen, deelnemen aan één van de vele activiteiten of sportief bezig zijn in de ruime sporthal. Een nieuwe, aantrekkelijke en toepasselijke naam moet nog worden bedacht en gekozen. Komt straks het Dorpshuis zo te heten als jij hebt bedacht? Stuur je idee(en) in. Je maakt dan ook nog eens kans op een  helikoptervlucht voor drie personen boven Voorthuizen.

Meedoen met de naamwedstrijd kan door het voorstel voor een nieuwe naam te sturen naar e-mailadres: info@plaatselijkbelang.nl. Het is hierbij van belang dat naam, adres, woonplaats en telefoonnummer worden genoemd. De uiterlijke datum om een voorstel in te zenden is 1 april 2020. Inzenden kan ook via dit formulier op onze website.

Plaatselijk Belang Voorthuizen, de beheerder van het dorpshuis en de gemeente Barneveld beoordelen vervolgens de inzendingen. In mei maken we de winnende naam bekend.

Nieuwjaarstoespraak 2020

De nieuwjaarsreceptie ligt alweer even achter ons. Er waren veel mensen die dit jaar naar Cafe De Lindeboom kwamen om elkaar even de hand te schudden.

Hierbij de integrale tekst van de nieuwjaarstoespraak van Plaatselijk Belang voorzitter Leo Roeloffs:

Goedenavond,

Iedereen van harte welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst van Plaatselijk Belang waarbij ik u namens het bestuur een gelukkig en gezond 2020 toewens.

Zoals gebruikelijk is het aan de voorzitter om op deze eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar even kort stil te staan bij wat er het afgelopen jaar in het belang van Voorthuizen is bereikt en dat deze een vooruitblik geeft op alle ontwikkelingen waar u als lid van Plaatselijk Belang bij betrokken bent.

Wat is er in 2019 voor ons als inwoners van Voorthuizen merkbaar geworden en wat gaat 2020 ons brengen. Allereerst noem ik u verreweg de twee grootste projecten van vorig jaar:

beeld heuvelrandweg

De Heuvelrandweg moet nog ontdekt worden

De opening in juni van de Harselaartunnel en aansluitend in november de openstelling van de rondweg. In een relatief kort tijdsbestek is na 10-tallen jaren van plannen maken en het afwegen van belangen de tunnel en rondweg opengegaan. Met als direct resultaat een sterke afname van het doorgaande Noord-zuid verkeer. De omleiding van het doorgaande Oost-west verkeer via de Heuvelrandweg moet nog beter ontdekt worden zodat er een balans komt tussen het doorgaande- en bestemmingsverkeer. We hebben in een gesprek met de Provincie moeten constateren, dat de Voortse Ring voorlopig een 80 km weg blijft, hoewel wij voorstander zijn van het toelaten van landbouwverkeer. Mogelijk dat na de geplande evaluatie van de verkeerstromen in Voorthuizen deze optie bespreekbaar wordt. Overigens een compliment aan iedereen die betrokken is geweest bij het ontwerp en de mooie inpassing van deze projecten. Het is nog niet helemaal gereed, de natuur zal hier en daar nog een beetje geholpen moeten worden, maar ik heb er vertrouwen in dat het mooi gaat aansluiten.

 

Ook de eerste resultaten van wat weleens “De Carrousel in Voorthuizen” wordt genoemd zijn zichtbaar. De gymzaal De Brug in de Jan Steenstraat is in gebruik genomen en de toekomstige beheerder van het nieuwe dorpshuis, Sebastiaan Blom, is bereid gevonden om voortijdig te starten in het huidige Trefpunt. De volgende stappen volgen nu snel op elkaar, met de bouw op de Kromme Akker-zuid van het nieuwe Dorpshuis annex Sporthal, en direct er naast de nieuwe school.

In deze hoek van Voorthuizen gebeurt meer: Holzenbosch krijgt steeds verder vorm en op de Wikselaarse Eng zijn de eerste woningen in deze gasloze wijk bewoond.

Even verderop in het Johannabos, krijgt de natuur de kans om zich na jaren van achterstallig onderhoud te herstellen. Door het kappen van productiehout krijgt dit bos eindelijk de kans om te verjongen en weer vitaal te worden. Ik heb een tip voor u: Loop eens een keer mee met de onderhoudsploeg van de gemeente in het Johannabos, en laat u informeren over de aanpak op korte en langere termijn en wacht even met het vormen van een onjuist beeld zodra u oranje stippen meent te zien!

 

groene slinger

de groene Slinger gaat in 2020 vorm krijgen in fases. Hier een beeld van de introductie van deze groene Slinger begin 2018.

Nu we het toch over groen hebben: De gemeenteraad heeft afgelopen najaar het plan voor de aanleg van de “Groene Slinger” een extra boost gegeven zodat in dit plantseizoen een eerste start gemaakt gaat worden. De Groene Slinger zal beginnen bij het nieuwe Dorpshuis en via het Molenveen dwars door Centrum naar Blankensgoed lopen.

En zo komt een deel van de Dorpsvisie tot een concreet plan. Het andere thema uit de dorpsvisie “Jeugd en Bewegen” gaat vorm krijgen op het Molenveen zodat op een slimme wijze deze twee thema’s worden gecombineerd. Eerdaags zal het ontwerp met een landschapsplan aan alle inwoners worden gepresenteerd.

De twee overige pijlers in de dorpsvisie “Hart van Voorthuizen” en “Cultuur” beginnen vorm te krijgen. De eerste meningen over de toekomstige inrichting van het “Hart van Voorthuizen” zijn kenbaar gemaakt, en we hebben natuurlijk de brede inbreng vanuit de dorpsvisie klaar liggen. Wij verwachten dat begin dit jaar de eerste contouren van het plan zichtbaar worden.

En dan hebben we natuurlijk met hulp van u, allerlei namen mogen indienen voor twee viaducten en een nieuwe buurt. Viaduct Overhorst en De Schaapsdrift en recent de naam van de nieuwe buurt in Blankensgoed: Overbeek. Wat dat betreft timmeren we bijna letterlijk, met jullie inzendingen, aan de weg.

Uitnodiging ondermijning in verschillende sectoren

Tijdens de ledenvergadering 2019 was ruim aandacht besteed aan Ondermijning

Naast successen zijn er ook bedreigingen waar wij aandacht aan besteden. Ondermijning is hier een voorbeeld van. Op de ledenvergadering is ruim aandacht besteed aan de gevaren zodra de onder- en bovenwereld zich vermengen. In ons buitengebied is de kans groot dat bewoners betrokken raken bij allerlei vormen van criminaliteit. Ik noem u drugs, illegale handel, opslag van gestolen goederen, uitbuiting enz.  Niet altijd direct herkenbaar maar wel met grote gevolgen.

Kortom, we hebben veel kunnen bereiken in het belang van Voorthuizen als onderdeel van de gemeente Barneveld. Via ons bent u een belangrijke gesprekspartner bij de gemeente Barneveld en de OVV, en heeft u daardoor invloed op onderwerpen die ons allen aangaan.

logoDaarbij proberen wij altijd een standpunt in te nemen gebaseerd op werkelijke feiten en in het algemeen belang. Soms best ingewikkeld als wij gevraagd worden om een mening te geven over een initiatief van een projectontwikkelaar, of gevraagd worden om medestander te worden van een actiegroep. Met als recent voorbeeld het initiatief van de stichting NIVO. Ik noem de ingezonden brieven maar even voor uw “beeldvorming”.   Ook daarin hetzelfde als met het Johannabos: Ga met elkaar in gesprek en leg uit wat voor doel je nastreeft. Vandaar dat wij de aanwezigheid van de stichting NIVO op prijs stellen.

Maar: maak vooral steeds jullie voorstellen, klachten en opmerkingen bij ons bekend. Daar zijn wij voor, ook in 2020.

Ik sluit af met u te bedanken voor uw aandacht en wil met u samen een toast uitbrengen op een mooie toekomst voor Voorthuizen.