Dorpsdichter gezocht

De gemeente zoekt een nieuwe dorpsdichter. Bent u ben jij iemand die mooie gedichten kan maken over lokale gebeurtenissen en deze ook nog goed kan voordragen? Misschien hebben ze (we) u of jou nodig. Stuur je reactie als aangegeven in de flyer hieronder.

Flyer Dorpsdichter 2018 als pdf

Dorpsvisie, Groen en Rondwegen, onderwerp tijdens de ledenvergadering 2018

Op 12 april was er een goede interactieve ledenvergadering. De opkomst was wat aan de lage kant, maar de mensen die er waren deden en spraken mee over de onderwerpen. Mooi om ook ‘jongere’ leden te ontmoeten naast de ‘oudere’ leden!
Er is teruggekeken op het afgelopen jaar, door Leo Roeloffs, onze voorzitter. Hij stond stil bij het ontstaansproces van de dorpsvisie. Vorig jaar was er nog niets, nu is er een Visie van de Voorthuizenaren. Het was een leerzaam proces, En er is een mooie Dorpsvisie uitgekomen. Een in Nederland, unieke richtlijn om nieuwe projecten op te pakken. Er is zelfs al een werkgroep zover, dat de eerste plannen konden worden gepresenteerd.
Leo blikte nog terug op het proces rondom de windmolens en het daaruit ontstaan en de oprichting van ‘Voorthuizen Duurzaam’, waarvan Steef Vels en Jan Overeem medebestuursleden zijn die vanuit Plaatselijk Belang daarin zijn gaan acteren.

Tijdens de ledenvergadering zijn de namen onthuld voor de rondwegen!
Erik Runhaar nam ons mee naar het proces om tot de namen te komen waarna de namen werden onthuld.  Voor de westelijke Rondweg: de Voortse Ring en voor ‘Pootje Noord’ de Heuvelrandweg.

 

Na de onthulling en de nodige foto’s voor de krant, kwam Quintijn Deenekamp aan het woord met de update van de Werkgroep groen, waar hij en Joke van Ommen samen met een heel aantal betrokken bewoners deel van uitmaken. De manier van werken blijkt ook in de samenleving steeds meer te gaan leven. Verschillende inwoners en organisaties van Voorthuizen haken aan. Zo is er een werkgroep, die met het Johannabos meedenkt, en ook de pastorietuin bij de Dorpskerk gaat in hun aanpak samenwerken met de werkgroep groen. De prioriteit van de werkgroep ligt eerst op de groene slinger door Voorthuizen, vanaf Holzenbosch tot aan Blankensgoed, dwars door het centrum. Een plan waarvoor we van alle partijen hun instemming hebben gekregen in de aanloop naar de verkiezingen.
Tot slot van de avond heeft Elvia van den Berg nog meer uitleg gegeven over de Dorpsvisie, hoe is het gegaan, wat waren hobbels die we genomen hebben en wat zijn hobbels die er nog zijn. Het mooie is dus dat zichtbaar Voorthuizen de Dorpsvisie meer en meer omarmt. De gemeente is via B&W en de raad voor deze aanpak. De gemeente zelf komt ook steeds meer in het nieuwe ritme. Het is echt een proces van gewenning. Dat kost tijd.
Aan het einde van de avond hebben we met de bezoekers nog even een hapje en een drankje gedaan. Aangeboden door de gemeente.

bijlage: de presentatie die deze avond gebruikt is:

In de media:

De Barneveldse Krant besteedde 2 artikelen aan de ledenvergadering:

Rondweg Voorthuizen heet Voortse Ring

‘Zet Voorthuizen niet op slot!’

Glasvezel komt in buitengebied Voorthuizen

De afgelopen maanden is er flink aan de weg getimmerd. Alleen met meer dan 50% aanmeldingen voor een abonnement, kan er glasvezel komen in het buitengebied van onder andere Voorthuizen.

En dat is gelukt!

53,1% van de adressen van het buitengebied waartoe Voorthuizen ook behoort heeft zich ingeschreven voor glasvezel.

 

Dat betekent, dat er over een overzienbare tijd ook voor de inwoners van het buitengebied snel internet is. Voor veel bedrijven in dit buitengebied een verademing. Gefeliciteerd!

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging voor de

Algemene Ledenvergadering

donderdag 12 april 2018

 

Plaats: Dorpshuis ’t Trefpunt, Roelenengweg 25, Voorthuizen.

Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)

Agenda

 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda.
 3. Mededelingen
 4. Verslag Algemene Ledenvergadering 9 mei 2017.
 5. Verslag extra Ledenvergadering 5 september 2017.
 6. Jaarverslag 2017.
 7. Financieel verslag 2017.
 8. Verslag kascontrolecommissie 2017.
 9. Benoeming kascontrolecommissie 2018.
 10. Verkiezing bestuur.
 11. Presentatie jaarplan 2018/2019.
 12. Bekendmaking van straatnamen rondwegen.
 13. Rondvraag
 14. Pauze
 15. Dorpsvisie en de ontwikkelingen op gebied van Groen, Actief en Jeugd en Hart van Voorthuizen.
 16. Sluiting

 

Ten aanzien van agendapunt 10:

Aftredend en herkiesbaar zijn: Mw. Elvia van den Berg, Dhr. Quintijn Deenekamp en Dhr. Leo Roeloffs.

Tegenkandidaten kunnen (op schriftelijke voordracht van tenminste tien leden) tot een half uur voor de vergadering bij het secretariaat aangemeld worden (zie statuten art. 8, punt 5) op www.plaatselijkbelang.nl

 

Wij verwelkomen u graag en stellen uw aanwezigheid zeer op prijs

 

Vriendelijke Groeten,

Het bestuur

 

Bijlagen:

De benodigde documentatie voor deze vergadering

Woon Bewust – Senioren – Wonen in Voorthuizen

De overheid verlangt van senioren dat zij zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.

Zolang het met de gezondheid van deze senioren goed gaat, zal het zelfstandig wonen geen of weinig problemen opleveren.

 

Maar wat als het met de gezondheid minder gaat? In de eerste plaats is het hierbij van belang, dat ouderen zich zo vroeg mogelijk voorsorteren, zich bewust worden, van de situatie die kan ontstaat als ze ouder worden. Dat ze zich op tijd de vraag gaan stellen wàt nodig is om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Is de huidige woning geschikt te maken? Of is het beter te kiezen om te verhuizen naar een meer geschikte woning? Met het project Woonbewust zet Welzijn Barneveld ouderen aan om hierover bijtijds na te (gaan) denken en indien nodig maatregelen gaan treffen.

Naast de vele tips op de website http://www.woonbewustfoodvalley.nl kunnen inwoners een advies op maat krijgen over hun woonsituatie. Daarvoor kan men een gratis huisbezoek aanvragen van een vrijwillige onafhankelijke Woon Bewust-adviseur van Welzijn Barneveld.

Plaatselijk Belang is een belangenvereniging voor elke Voorthuizenaar. Daarom ondersteunen we dit werk van harte. We hebben daarom in dit bericht én rechts op de ‘start’-pagina een link toegevoegd naar meer informatie over Woon Bewust.