Floralia – UNESCO immaterieel erfgoed!

Vandaag heeft UNESCO in Parijs besloten dat Floralia Voorthuizen samen met 20 andere corso’s toegevoegd is aan de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Een hele eer voor Voorthuizen!

Logisch dat ook wij trots zijn op ons dorp, waarin dit feest elk jaar weer terugkeert. De Floraliaorganisatie stuurde ons het volgende bericht daarover:

Het is een mooie erkenning voor de corsocultuur. Een corso is veel meer dan alleen een optocht. Het bouwen van de corsowagen en alles wat daar bij komt kijken, is een sociaal en creatief proces waar vele mensen in Voorthuizen gedurende een groot deel van het jaar mee bezig zijn. Jong en oud, man en vrouw werken samen. Kinderen en jongeren worden intensief bij het corso betrokken en de cultuur wordt overgedragen van generatie op generatie. Daarmee leveren de corso’s een grote bijdrage aan de sociale cohesie van hun gemeenschap.

En zo is het! De Floralia is een jaarlijks evenement, waarin mensen hun creatieve handen uit de mouwen steken (letterlijk en figuurlijk) en mooie bouwwerken maken. En we mogen blij zijn met het bestuur wat zelfs in coronatijd de Floralia tot een succes wist te maken. Attractief voor eigen dorp en een hele grote omgeving.

Een link naar de website van Floralia: https://floraliavoorthuizen.nl/corsocultuur-op-unesco-lijst-immaterieel-erfgoed/

Van harte gefeliciteerd!

 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering

Donderdag 23 september 2021

Plaats: Ontmoetingscentrum de Eng, Rochetstraat 2, Voorthuizen.

Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda.
 3. Mededelingen
 4. Verslag Algemene Ledenvergadering april 2019.
 5. Jaarverslag 2019 en 2020.
 6. Financieel verslag 2019 en 2020.
 7. Verslag kascontrolecommissie.
 8. Benoeming kascontrolecommissie.
 9. Presentatie jaarplan 2021-2022.
 10. Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar: Elvia van den Berg (2021)en Leo Roeloffs (2020) Aftredend en herkiesbaar Jan Overeem (2020) en Joke van de Veen (2021) Zij stellen zich herkiesbaar.
  Voorstel kandidaten: Marjolein Brunekreef, Rene Hogeweg en Rob Meijer.
  Evt. tegenkandidaten kunnen worden ingediend bij de secretaris tot 20 september 2021.  
 11. Rondvraag
 12. Pauze
 13. Presentatie van de Centrumvisie door Lars Pijlman van Seinpost en Jan Wessels van de gemeente Barneveld.
 14. Sluiting

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u aanwezig zou kunnen zijn.

Het bestuur
Plaatselijk Belang Voorthuizen

IN MEMORIAM

 

Quintijn Deenekamp

 

 

Afgelopen zaterdag bereikte ons het intens verdrietige bericht dat ons medebestuurslid, Quintijn Deenekamp, na een korte hevige ziekte, is overleden.

Quintijn was binnen het bestuur van Plaatselijk Belang de man die zich bezig hield met de financiële administratie. Hij deed dat altijd heel secuur. Als bestuur konden we dit prima aan hem overlaten. Quintijn zorgde ervoor dat er elk jaar een overzichtelijk jaaroverzicht was en legde deze duidelijk uit aan de leden.

Maar voor de vereniging was Quintijn ook het belangrijke schakelpunt tussen de belangen van Voorthuizen en de plannen van de gemeente, als het ging om infrastructuur. Hij wist de weg in de gemeente, hij zag van verre waar we de vinger op de zere plek moesten en konden leggen. Vele projecten die in Voorthuizen werden (en nog worden uitgevoerd) hadden zijn grote belangstelling. Hij was afgevaardigde in het project over de Harsselaartunnel, de snelfietspaden, de fietsroutes voor de jongeren die naar Barneveld naar school gingen, maar ook voor de weg naar Putten en hoe klein ook, het voetpad langs de Rubensstraat naar de begraafplaats. Tot op het laatst heeft hij ons zo goed als het ging geadviseerd.

Een heel belangrijk project, wat Quintijn een warm hart toedroeg, is de Groene Slinger door Voorthuizen. Samen met andere bestuursleden en in samenspraak en samenwerking met inwoners van Voorthuizen, heeft Quintijn aan de wieg gestaan van dit project. Helaas heeft hij het niet mee mogen maken, dat de eerste schop de grond in ging. Mede met deze Groene Slinger droeg Quintijn op een belangrijke manier bij aan het concreet maken van het Dorpsvisiepunt Groen. Daarbij was het geregeld Quintijn, die aangaf dat we even weer terug moesten naar het totale plaatje en ons niet moesten verliezen in de details. “Die komen later wel,” zei hij dan.

We zullen Quintijn, zijn kennis, zijn bewogenheid met Voorthuizen, zijn oog voor het grote plaatje, zijn gedrevenheid en enthousiasme erg missen.

We wensen als bestuur zijn vrouw Liesbeth en zijn kinderen alsmede zijn moeder en ons mede-bestuurslid – zijn zwager – Jan Overeem en familie veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Voorthuizen.

Wees loyaal, koop lokaal

Wij dragen onze Voorthuizense ondernemers een warm hart toe, daarom delen we graag bijgaand pamflet. Wees Loyaal Koop Lokaal! Koop lokaal help de ondernemers en win!

Dorpsgesprek Energiek Voorthuizen

energiek Voorthuizen

Beste inwoner van of ondernemer in Voorthuizen,

Energie houdt velen in ons dorp al jaren bezig. Wellicht heeft u nagedacht over het isoleren van uw huis, de aanschaf van een warmtepomp of zonnepanelen, of dit allang gedaan. Mogelijk heeft u zich aangemeld bij de energiecoöperatie Voorthuizen Duurzaam of informatie ingewonnen bij het Woonplein Voorthuizen. Hoe dan ook, energiebesparing, -opslag en -opwekking zal ook de komende jaren volop in de belangstelling blijven.

Energiek Voorthuizen
Plaatselijk Belang, Ondernemers Vereniging Voorthuizen, Energiecoöperatie Voorthuizen Duurzaam en Woonplein Voorthuizen/Rabobank Gelderse Vallei vragen, onder de naam Energiek Voorthuizen, samen met de gemeente Barneveld, uw medewerking.

Ideeën gevraagd!
Hoe kunnen en willen we energie besparen en in de nabije toekomst woningen en bedrijven in Voorthuizen van elektriciteit en warmte voorzien? Hoe kunnen we als bewoners en ondernemers zelf, maar vooral ook samen het verschil maken? Bijgevoegde illustraties geven al mogelijkheden om u op ideeën te brengen. Heeft u nog meer suggesties? Laat het weten!

U kunt uw ideeën tot 1 maart 2021 aanleveren via de link onderaan de mail.

Voorstellen
We hopen u in april 2021 aan de hand van de aangeleverde ideeën, een aantal voorstellen te presenteren waar u uw licht over laat schijnen! De meest gekozen voorstellen bieden wij vervolgens ter overweging aan bij de gemeente Barneveld. Te denken valt aan het samen met uw buurtgenoten isoleren van de woning, persoonlijk advies voor vrijstaande woningen of het aanleggen van een systeem om een deel van een dorp of woonwijk te verwarmen. We horen graag hoe u het best geholpen zou zijn met het benutten van kansen om energie te besparen of op te wekken.

Uw deelname bepaalt u zelf
U kunt op drie manieren een bijdrage leveren:
1. Zelf aan de slag gaan met het isoleren van uw woning, andere vormen van energiebesparing en het leggen van zonnepanelen.
2. Ideeën aanleveren waarmee we aan de slag kunnen.
3. Meedenken en deelnemen aan Energiek Voorthuizen
Wilt u ideeën aanleveren of melden wat u nu al zelf doet? Of wilt u actief deelnemen aan Energiek Voorthuizen? Dan nodigen we u van harte uit!

Alvast bedankt voor uw input!

Met vriendelijke groet,

Energiek Voorthuizen
Plaatselijk Belang Voorthuizen

Meedenken en ideeen meegeven

QR code om deel te nemen:

QR code om deel te nemen
Sponsors - PLaatselijk Belang - Rabobank - OVV - Voorthuizen Duurzaam - Woonplein Voorthuzien