Ondermijningscontainer op 28 september in Voorthuizen

De laatste tijd is er nogal wat te doen in Voorthuizen en Barneveld over drugstransport, – opslag, drugsafval. Laten we met zijn allen alert zijn en blijven. Want dit kan wel eens het topje zijn van een enorme ijsberg. De vraag is natuurlijk: Hoe kan ik zien dat er iets niet in de haak is? Hoe weet ik nou wanneer ik moet bellen. stelregel is: bel als je iets ziet wat er eerder niet was. Bel als je bijvoorbeeld een busje af en aan ziet rijden naar een schuur, waar in jouw ogen alleen landbouwvoertuigen in zouden staan. Bel als er een bedrijf is, waar nooit wat te doen is, maar dat blijkbaar toch gewoon bestaat en kan blijven bestaan. Maar heb je toch vragen, wil je meer weten over ondermijning? Houd dan 28 september vrij.

Op zaterdag 28 september tussen 10.00 – 15.00 uur staat er op het Smidsplein in Voorthuizen de zogenaamde ondermijningscontainer van de gemeente.

In deze container kunnen bewoners informatie inwinnen over XTC lab ’s en hennepkwekerijen.

Daarnaast is er de mogelijkheid om in gesprek te zijn met de wijkagent, boa en de adviseur Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente.

Bruggen in Voorthuizen heten Viaduct Overhorst en Schaapsdrift

Foto overhandiging namen bruggen

Op de foto van links naar rechts: Leo Roeloffs (Plaatselijk Belang Voorthuizen), wethouder Hans van Daalen, Erik Runhaar (Plaatselijk Belang Voorthuizen), Quintijn Deenekamp (Strukton Civiel Noord & Oost) en Jaap Wisse (amateurarcheoloog).

De twee bruggen over De Voortse Ring (de westelijke rondweg om het dorp Voorthuizen) en de Heuvelrandweg (de noordelijk rondweg bij Blankensgoed) hebben een naam gekregen. De eerste luistert naar de naam ‘Viaduct Overhorst’; de tweede gaat als ‘Schaapsdrift’ door het leven.
Gisteren maakten Leo Roeloffs en Erik Runhaar van Plaatselijk Belang Voorthuizen samen met wethouder Hans van Daalen de twee namen bekend en boden de namen aan omgevingsmanager Quintijn Deenekamp van aannemer Strukton Civiel Noord & Oost aan. De namen worden verwerkt in de uitvoering van de bruggen.

Meedenken
Plaatselijk Belang Voorthuizen en de gemeente Barneveld riepen inwoners van Voorthuizen op mee te denken over een naam voor de beide bruggen over de rondweg om Voorthuizen. Voor beide bruggen kwamen tientallen namen binnen. Het was logisch om het viaduct bij de Overhorsterweg naar de weg te vernoemen; vandaar dat is gekozen voor de naam ‘Viaduct Overhorst’. Deze naam was (in meerdere varianten) door meerdere mensen als de meest geschikte naam voor de brug ingediend. Leo Brand bedacht precies deze naam.

De naam voor de ándere brug – voor fietsers en wandelaars die van Blankensgoed naar het Wilbrinkbos willen – is bedacht door John van Beek en amateurarcheoloog Jaap Wisse, die gisteren ook bij de onthulling van de naam aanwezig was. Schaapsdrift verwijst naar de periode waarin de schapen op vrijwel dezelfde plek als waar de brug komt in een trechter werden gedreven om van de uitgestrekte heidevelden terug naar de stal te lopen. “Het is leuk om met zo’n historisch gegeven iets te doen”, vertelde Jaap, die na de onthulling van de naam zijn keuze aan de hand van een oude kaart van Voorthuizen toelichtte.

Op maandagochtend 22 juli 2019 start om 8.00 uur het inhijsen van de Schaapsdrift. Deze brug meet 35 meter en wordt met grote kranen op zijn plek gehesen.

 

Bijlage:

Ook de Barneveldse Krant besteed aandacht aan deze namen.

Nieuws met betrekking tot het nieuwe dorpshuis

Klik hier om de nieuwsbrief met betrekking tot het dorpshuis te kunnen lezen.

Uitnodiging bijeenkomst in de Essenburgt over buitengebied Alert

 

 

Voor de bijeenkomst van van Platform Veilig Ondernemen op 17 juni in de Essenburgt in kootwijkerbroek. Welkom! Ook plaatselijk belang denkt mee in dit platform. Zo houden we het met elkaar veilig. Klik hier voor meer info en de uitnodiging

 

Uitnodiging – Algemene Ledenvergadering 2 april

Graag nodigen wij u uit voor de

Algemene Ledenvergadering

dinsdag 2 april 2019

 

Plaats: Dorpshuis ’t Trefpunt, Roelenengweg 25, Voorthuizen.

Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda.
 3. Mededelingen
 4. Verslag Algemene Ledenvergadering 12 april 2018.
 5. Jaarverslag 2018.
 6. Financieel verslag 2018.
 7. Verslag kascontrolecommissie 2018.
 8. Benoeming kascontrolecommissie 2019.
 9. Presentatie jaarplan 2019/2020.
 10. Korte presentatie door dhr. Bas van Helden.
 11. Rondvraag
 12. Pauze
 13. Aandacht voor meerdere vormen van ondermijning gepresenteerd door dhr. Dirk Klein.
 14. Sluiting

Wij verwelkomen u graag en stellen uw aanwezigheid zeer op prijs

Vriendelijke Groeten,

Het bestuur

 

De benodigde documentatie voor deze vergadering kunt u opvragen via info@plaatselijkbelang.nl