Zienswijze ontwerpbesluit onttrekking fietspad Zeumeren aan openbaar verkeer

Vanaf heden gaat Plaatselijk Belang alle stukken die wij insturen en die bij de ontvanger openbaar worden gemaakt, via deze site publiceren. Daarom alvast een paar recente:

Op 30 augustus hebben wij een zienswijze over de onttrekking van het fietspad bij Zeumeren ingediend. Dat is hier 120830 zienswijze opheffing fietspad Zeumeren (pdf) te lezen.