Definitieve versie: Zienswijze ontwerp-inpassingsplan N303

Naar aanleiding van een aantal goede reacties die we mochten ontvangen op de concept Zienswijze ontwerp-inpassingsplan 303 – die vorige week op de site was geplaatst en verspreid onder de leden – is dit 130122 zienswijze ontwerp inpassingsplan Rondweg Voorthuizen N303 (PDF) de finale versie zoals die deze week is ingediend bij Gedeputeerde Staten Gelderland.

Zodra hier een reactie op is ontvangen, zal deze weer via de site en e-mail worden gecommuniceerd.

UPDATE: op 28 januari hebben we een ontvangstbevestiging van de Provincie ontvangen. Er wordt gestreefd om binnen 8 weken te reageren.

1 antwoord

Reacties zijn gesloten.