Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering

 

Dinsdag 16 april 2024

Plaats: Ontmoetingscentrum De Eng, Rochetstraat 2, Voorthuizen

Aanvang: 20:00 uur (zaal open 19:45 uur)

 


Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Verslag Algemene Ledenvergadering 18 april 2023
 5. Bestuursverkiezing
  • Voorgedragen als bestuurslid: Ditske van de Vis.
   Zij volgt, als de vergadering instemt met haar benoeming, Steef Vels op, en neemt ook diens portefeuille “Buitengebied” over.
  • Voorgedragen als bestuurslid: Jana van de Beek.
   Zij gaat, als de vergadering instemt met haar benoeming, de portefeuille “Communicatie” op zich nemen en volgt daarmee Erik Runhaar op.
 6. Jaarverslag 2023
 7. Financieel verslag 2023
 8. Verslag Kascontrolecommissie 2023
 9. Benoeming Kascontrolecommissie 2024
 10. Presentatie jaarplan 2024-2025
 11. Rondvraag
 12. Pauze
 13. Presentatie van Sjaak van Schaik van Westreenen adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling. Hij zal een presentatie houden over: ”Op de grens van Vallei en Veluwe”.
 14. Sluiting en aansluitend gelegenheid om onder het genot van een drankje in de bar na te praten.

 

Wilt u de stukken digitaal ontvangen? Stuur dan een verzoekje daartoe naar info@plaatselijkbelang.nl.

 

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.