Stand van zaken Harselaartunnel

De gemeenteraad van Barneveld stemde op 18 de- cember jl. in met het plan om een smallere Harselaartunnel aan te leggen. Er komt een snelfietsroute vanuit Voorthuizen aan de Oostzijde en een voetpad aan de westzijde.

In deze nieuwsbrief van de gemeente Barneveld leest u hier meer over: 130124 stand van zaken harselaartunnel fietspad