De Rondweg is open

Maandag 25 november is de Heuvelrandweg open gegaan voor alle verkeer. Daarmee is de volledige rondweg geopend. Verkeer kan nu van oost naar west (en vice versa) en van noord naar zuid (en vice versa) om Voorthuizen heen. Hiermee hebben we naar verwachting meer rust in het centrum. Het is zelfs mogelijk om bijvoorbeeld voor evenementen het centrum (de Hoofdstraat) af te sluiten voor doorgaand verkeer. 

Vrijdag 22 november is de rondweg in zijn geheel officieel geopend. De komende maanden zal duidelijk moeten  hoe het verkeer gebruik gaat maken van deze weg om Voorthuizen heen. Als de rondweg open is, kunnen eindelijk ook de groenplannen van o.a. Plaatselijk Belang worden uitgevoerd, te beginnen met de Groene Slinger, waar begin 2020 de eerste schop de grond voor in zal gaan. 

De rond de opening van de rondweg kwam een aantal PB bestuursleden aan het woord in de Barneveldse Krant:

23 november: Barneveldse krant – Rondweg Voorthuizen officieel open

22 november: Barneveldse krant – Voorthuizen de grote winnaar bij aanleg rondweg

11 november: Barneveldse krant – Doorgaande wegen Voorthuizen eindelijk rustig

 

Terugblik – Nieuwjaarswens

Beste Leden,

Er is het afgelopen jaar weer veel gebeurd. Plaatselijk Belang Voorthuizen heeft op vele fronten aan de weg getimmerd. We mogen samen met jullie steeds zoeken naar het beste voor het dorp en voor alle Voorthuizenaren.

De gemeente ziet ons als volwaardige partner die meedenkt over wat Voorthuizen maakt tot het dorp wat wij, inwoners, graag willen: Gastvrij, Groen, Bereikbaar, Veilig, Saamhorig, Tolerant en Levendig!

De visie op Groen is door de dorpsvisiegroep Groen ingevuld. Een plan voor een mooie groene slinger van noord naar zuid door ons dorp ligt op dit moment bij de gemeente, om te worden waargemaakt. De rondweg komt er, waardoor er ook in het centrum meer ruimte komt om groen in te vullen.

We zijn bezig met de Jeugd van de lagere scholen, om na te denken over wat de jeugd wil in Voorthuizen.

Zo hebben we in het afgelopen jaar weer kunnen werken naar het Voorthuizen wat wij allemaal willen! Ook in het nieuwe jaar zullen we ons, samen met jullie graag inzetten voor wat wij, Voorthuizenaren, belangrijk vinden.

We wensen iedereen een gezond en groen nieuw jaar toe!

Het bestuur

Plaatselijk Belang Voorthuizen

 

PS.

Kom ook naar onze nieuwjaarsreceptie op 7 januari. Zie bericht elders op onze website.

Politiek omarmt de groenplannen van en voor Voorthuizen

Veel belangstelling voor de groenplannen van de Plaatselijk Belang-Werkgroep Groen

Tijdens het verkiezingsdebat hebben alle lijsttrekkers van de politieke partijen in Barneveld unaniem ingestemd met de voorgestelde groenplannen in Voorthuizen

Na de vaststelling van de dorpsvisie en de presentatie en acceptatie hiervan aan de gemeenteraad, zijn we in oktober 2017 begonnen met het eerste, en door de Voorthuizenaren aangemerkt als belangrijkste, thema: Groen.

Het leeft al langer in ons dorp: Als ‘Entree van de Veluwe’ zijn we veel te veel een dorp van stenen geworden. Een centrum met hekken en klinkers, waar gelukkig nog vier bomen te vinden zijn. Dat is het wel ongeveer. Dat willen wij, inwoners van Voorthuizen natuurlijk anders. De Dorpsvisie is daar heel duidelijk in.
Daarom is Plaatselijk Belang, dit onderwerp zo snel mogelijk gaan oppakken.

Er is een team van inwoners gevormd, met expertise en enthousiasme is voortvarend te werk gegaan. En zodoende kon dit eerste item in onze Dorpsvisie gisteren al aan de belangstellenden op de debatavond worden laten zien.

Met volledige instemming van de brede politiek, kunnen we wel zeggen dat het zo snel als het mogelijk is deze plannen verder ingevuld kunnen gaan worden en uitgevoerd kunnen gaan worden. Uiteraard zullen we de leden van onze vereniging eerst verder informeren over de details. U hoort zo snel mogelijk van ons.

Op de debatavond kwamen meerdere onderwerpen aan bod, heikele onderwerpen als de Windmolens en de alternatieven werden diepgaand uitgediscussieerd. ‘Draagvlak’ is daarbij wel het meest gehoorde woord.

Ook werd de Dorpsvisie nog eens genoemd als mooi voorbeeld van Burgerparticipatie. Dat Voorthuizen niet stil zit en afwacht, was het afgelopen jaar ook te zien in het initiatief van de Coöperatie Voorthuizen Duurzaam. Dit initiatief kon rekenen op complimenten van alle Barneveldse Lijsttrekkers.

 

Wat er in de media over ons verschijnt:

  Barneveldse krant – Dorpsplannen serieuzer nemen

  Barneveldse Krant.nl – Groene slinger door Voorthuizen

  Barneveldse Krant – Politiek omarmt groene slinger Voorthuizen

Kijk ook op onze facebookpagina (met onder andere een filmpje van de reacties van de lijsttrekkers op onze groenplannen): Plaatselijk Belang op facebook

Dorpsvisie gepresenteerd aan de gemeenteraad

In de commissievergadering ‘Bestuur’ van de gemeenteraad heeft het bestuur van Plaatselijk Belang de dorpsvisie gepresenteerd. Het college van Burgemeester en Wethouders was al enthousiast en akkoord met de voorgestelde manier van werken voor (vooral) de nieuwe plannen voor Voorthuizen.

Nu was het de beurt aan de verschillende fracties in de gemeenteraad. Zoals u mogelijk weet, is de gemeenteraad de baas in onze gemeente. Zij bepaalt uiteindelijk wat er gebeurt in ons dorp. Maar de gemeente heeft, via de plaatselijke belangen, aan de dorpsbewoners gevraagd om te komen met dorpsplannen. Voorthuizen heeft hier een nieuwe manier voor gevonden. Wij hebben een toekomstbeeld gemaakt, anders gezegd, een visie van de bewoners van Voorthuizen: dit vinden wij belangrijk voor ons dorp. Samengevat in het manifest. Verder hebben wij 4 thema’s geselecteerd op onze Visiedag, waarover wij alvast willen nadenken (natuurlijk binnen de kaders en randvoorwaarden die de gemeente daarvoor stelt, zoals geld, inpasbaarheid binnen andere plaatjes). Hiermee willen we de gemeente ondersteunen met onze, Voorthuizense, plannen. Alle fracties waren blij met de dorpsvisie, ondersteunen deze en zijn benieuwd naar de verdere concrete plannen.

We zijn alvast begonnen met de werkgroep Groen. In deze  bedenken Voorthuizenaren hoe ons dorp groener en aantrekkelijker kan worden als ‘Entree van de Veluwe’. Nog belangrijker nu er eindelijk een rondweg zal worden aangelegd, en het centrum autoluw zal worden. Binnenkort laat de werkgroep Groen hun eerste ideeën zien. Nu al meedenken? Meld je aan bij Joke van Ommen via info@plaatselijkbelang.nl.

 

Dorpsvisie is af en in gang gezet!

De Dorpsvisie wordt leidraad voor de veranderingen in Voorthuizen

Na een ruim jaar praten, vragen om de mening van alle Voorthuizenaren, samenvoegen, formuleren is het dan zover. Vandaag is de dorpsvisie gepresenteerd aan de Burgemeester en Wethouders. Zij geven aan, dat ze akkoord gaan met de dorpsvisie als uitgangspunt voor de veranderingen, die doorgevoerd worden in ons dorp.

De groep Groen is al gestart met de nieuwe manier van meedenken met de gemeente. Er wordt uitgebreid met een groep Voorthuizenaren, nagedacht over de aankleding van het dorpscentrum met bomen en struiken, als straks de rondweg een feit is. 

De dorpsvisie is nu voor iedereen te lezen (klik op het boekje om het te lezen):

klik op dorpsvisieboekje om te lezen