Politiek omarmt de groenplannen van en voor Voorthuizen

Veel belangstelling voor de groenplannen van de Plaatselijk Belang-Werkgroep Groen

Tijdens het verkiezingsdebat hebben alle lijsttrekkers van de politieke partijen in Barneveld unaniem ingestemd met de voorgestelde groenplannen in Voorthuizen

Na de vaststelling van de dorpsvisie en de presentatie en acceptatie hiervan aan de gemeenteraad, zijn we in oktober 2017 begonnen met het eerste, en door de Voorthuizenaren aangemerkt als belangrijkste, thema: Groen.

Het leeft al langer in ons dorp: Als ‘Entree van de Veluwe’ zijn we veel te veel een dorp van stenen geworden. Een centrum met hekken en klinkers, waar gelukkig nog vier bomen te vinden zijn. Dat is het wel ongeveer. Dat willen wij, inwoners van Voorthuizen natuurlijk anders. De Dorpsvisie is daar heel duidelijk in.
Daarom is Plaatselijk Belang, dit onderwerp zo snel mogelijk gaan oppakken.

Er is een team van inwoners gevormd, met expertise en enthousiasme is voortvarend te werk gegaan. En zodoende kon dit eerste item in onze Dorpsvisie gisteren al aan de belangstellenden op de debatavond worden laten zien.

Met volledige instemming van de brede politiek, kunnen we wel zeggen dat het zo snel als het mogelijk is deze plannen verder ingevuld kunnen gaan worden en uitgevoerd kunnen gaan worden. Uiteraard zullen we de leden van onze vereniging eerst verder informeren over de details. U hoort zo snel mogelijk van ons.

Op de debatavond kwamen meerdere onderwerpen aan bod, heikele onderwerpen als de Windmolens en de alternatieven werden diepgaand uitgediscussieerd. ‘Draagvlak’ is daarbij wel het meest gehoorde woord.

Ook werd de Dorpsvisie nog eens genoemd als mooi voorbeeld van Burgerparticipatie. Dat Voorthuizen niet stil zit en afwacht, was het afgelopen jaar ook te zien in het initiatief van de Coöperatie Voorthuizen Duurzaam. Dit initiatief kon rekenen op complimenten van alle Barneveldse Lijsttrekkers.

 

Wat er in de media over ons verschijnt:

  Barneveldse krant – Dorpsplannen serieuzer nemen

  Barneveldse Krant.nl – Groene slinger door Voorthuizen

  Barneveldse Krant – Politiek omarmt groene slinger Voorthuizen

Kijk ook op onze facebookpagina (met onder andere een filmpje van de reacties van de lijsttrekkers op onze groenplannen): Plaatselijk Belang op facebook