Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering

 

Dinsdag 16 april 2024

Plaats: Ontmoetingscentrum De Eng, Rochetstraat 2, Voorthuizen

Aanvang: 20:00 uur (zaal open 19:45 uur)

 


Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Verslag Algemene Ledenvergadering 18 april 2023
 5. Bestuursverkiezing
  • Voorgedragen als bestuurslid: Ditske van de Vis.
   Zij volgt, als de vergadering instemt met haar benoeming, Steef Vels op, en neemt ook diens portefeuille “Buitengebied” over.
  • Voorgedragen als bestuurslid: Jana van de Beek.
   Zij gaat, als de vergadering instemt met haar benoeming, de portefeuille “Communicatie” op zich nemen en volgt daarmee Erik Runhaar op.
 6. Jaarverslag 2023
 7. Financieel verslag 2023
 8. Verslag Kascontrolecommissie 2023
 9. Benoeming Kascontrolecommissie 2024
 10. Presentatie jaarplan 2024-2025
 11. Rondvraag
 12. Pauze
 13. Presentatie van Sjaak van Schaik van Westreenen adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling. Hij zal een presentatie houden over: ”Op de grens van Vallei en Veluwe”.
 14. Sluiting en aansluitend gelegenheid om onder het genot van een drankje in de bar na te praten.

 

Wilt u de stukken digitaal ontvangen? Stuur dan een verzoekje daartoe naar info@plaatselijkbelang.nl.

 

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Uitvoer Centrumvisie komt op gang – een persbericht

We delen graag een persbericht van de gemeente met jullie

Er is groen licht om de uitwerking van de Centrumvisie Voorthuizen op te pakken. Het college van B en W heeft op 9 januari ingestemd met het procesplan ‘Uitwerking Centrumvisie Voorthuizen’. Daarmee kunnen concrete stappen worden gezet voor het deelgebied centrum Voorthuizen. Daarnaast heeft het college ingestemd met het voorstel om de blauwe zone Smidsplein uit te breiden en een verplichte rijrichting rechtsaf voor zwaar verkeer vanaf de Molenweg in te stellen. Hiermee zijn meteen de eerste stappen gezet voor een leefbaar, gastvrij en toegankelijk centrum van Voorthuizen.

klik voor het hele bericht

Nieuwjaarstoespraak 2024 – Van de Voorzitter

Op 8 januari heeft de nieuwjaarsreceptie van Plaatselijk Belang plaatsgevonden. Restaurant ’t Herdertje was goed gevuld met belangstellenden. Ook vanuit de gemeente was de betrokkenheid groot. Er waren verschillende raadsleden aanwezig en B&W was vertegenwoordigd.

Op deze Nieuwjaarsreceptie heeft de voorzitter van Plaatselijk Belang, Rene Hogeweg een toespraak gehouden. Deze kunt u hieronder nog eens nalezen.

klik voor de volledige versie

 

 

Nieuwjaarsreceptie

UITNODIGING

Op 8 januari 2024, vanaf 19:00 uur in restaurant “Het Herdertje” willen we graag elkaar het allerbeste toewensen voor het Nieuwe Jaar.

U bent van harte welkom om met ons een mooie start te maken in 2024. Een jaar waarin veel besloten gaat worden over hoe ons dorp er uit gaat zien als vervolg op de Centrum Visie. 

We hopen als Plaatselijk Belang Voorthuizen daarin, met onze leden, een belangrijke bijdrage te kunnen leveren.

 

Graag tot de 8e januari!

Bestuur Plaatselijk Belang Voorthuizen

 

Paaltje op de Hoofdstraat

 

Mede op aandringen van Plaatselijk Belang Voorthuizen worden een gevaarlijke situatie op het fietspad langs de Hoofdstraat t.h.v. de “Kerk aan het Plein” opgelost: het OP het fietspad geplaatste paaltje is weer verwijderd. 

Gelukkig voordat er ongelukken zijn gebeurd. 

Vindt je dat er ergens een gevaarlijke situatie bestaat? Meld dat via Barneveld.nl en als dat niet helpt: schakel dan gerust Plaatselijk Belang in.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto links is de situatie zoals die was. Inmiddels heeft de gemeente het paaltje alweer weggehaald (zie foto rechts)