Bericht van Plaatselijk Belang tijdens de Coronacrisis

Wat een rare tijd, waarin we op dit moment zitten.

Een piepklein virus, wat een hele plaats, een heel land, nee sterker de hele wereld in zijn macht heeft. Wat complete economieën lam legt en recessies veroorzaakt in de hele wereld. En we weten op dit moment eigenlijk nog helemaal niet waar we uitkomen en hoe lang het duurt voor we er uit zijn. Voor we weer ons ‘normale’ leventje kunnen gaan oppakken. Ons normale leventje? Of zal er een tijdperk zijn van Na-Corona? We weten het op dit moment niet.

Wat nu beAfbeeldingsresultaat voor maatregelen RIVMlangrijk is is dat we met de maatregelen van harte instemmen:

Blijf thuis! – Behalve als het echt moet, of voor een frisse neus

Houdt afstand – 1,5 meter minimaal!

Nodig niet meer dan 3 mensen uit in uw huis

Daarnaast ondersteunen we van harte onze ondernemers. Waar mogelijk koop uw producten bij onze Voortse ondernemers. Zou u eigenlijk naar café of restaurant gaan? Overweeg eens of u iets kunt laten bezorgen.

Denk ook aan intitiatieven van de Gemeente Barneveld. www.barneveld.nl.

Kunt u uw huis niet uit. Kijk eens op het internet, bijvoorbeeld van een kerk of een club. Kijk eens op www.nietalleen.nl welke organisaties en initiatieven er voor u klaar staan.

En natuurlijk omgekeerd. Kijk goed om u heen of schrijf u in op nietalleen.nl

Zo zijn er allerlei mogelijkheden om er te zijn voor de medemens. En omgekeerd om hulp te ontvangen van de medemens.

 

 

Afbeeldingsresultaat voor maatregelen RIVMWat Plaatselijk Belang Voorthuizen betreft, kunnen we het volgende meedelen.

De Algemene ledenvergadering die normaal gesproken in april plaatsvindt zal tot nader order worden uitgesteld.

Willen we u meegeven, goed op uzelf te passen. Mocht u ziek zijn, beterschap gewenst. Mocht u werken in een cruciaal beroep in een vitaal proces, veel sterkte en gezondheid gewenst. En pas allemaal goed op uzelf.

 

Het bestuur

Plaatselijk Belang Voorthuizen