Nieuwjaarstoespraak 2020

De nieuwjaarsreceptie ligt alweer even achter ons. Er waren veel mensen die dit jaar naar Cafe De Lindeboom kwamen om elkaar even de hand te schudden.

Hierbij de integrale tekst van de nieuwjaarstoespraak van Plaatselijk Belang voorzitter Leo Roeloffs:

Goedenavond,

Iedereen van harte welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst van Plaatselijk Belang waarbij ik u namens het bestuur een gelukkig en gezond 2020 toewens.

Zoals gebruikelijk is het aan de voorzitter om op deze eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar even kort stil te staan bij wat er het afgelopen jaar in het belang van Voorthuizen is bereikt en dat deze een vooruitblik geeft op alle ontwikkelingen waar u als lid van Plaatselijk Belang bij betrokken bent.

Wat is er in 2019 voor ons als inwoners van Voorthuizen merkbaar geworden en wat gaat 2020 ons brengen. Allereerst noem ik u verreweg de twee grootste projecten van vorig jaar:

beeld heuvelrandweg

De Heuvelrandweg moet nog ontdekt worden

De opening in juni van de Harselaartunnel en aansluitend in november de openstelling van de rondweg. In een relatief kort tijdsbestek is na 10-tallen jaren van plannen maken en het afwegen van belangen de tunnel en rondweg opengegaan. Met als direct resultaat een sterke afname van het doorgaande Noord-zuid verkeer. De omleiding van het doorgaande Oost-west verkeer via de Heuvelrandweg moet nog beter ontdekt worden zodat er een balans komt tussen het doorgaande- en bestemmingsverkeer. We hebben in een gesprek met de Provincie moeten constateren, dat de Voortse Ring voorlopig een 80 km weg blijft, hoewel wij voorstander zijn van het toelaten van landbouwverkeer. Mogelijk dat na de geplande evaluatie van de verkeerstromen in Voorthuizen deze optie bespreekbaar wordt. Overigens een compliment aan iedereen die betrokken is geweest bij het ontwerp en de mooie inpassing van deze projecten. Het is nog niet helemaal gereed, de natuur zal hier en daar nog een beetje geholpen moeten worden, maar ik heb er vertrouwen in dat het mooi gaat aansluiten.

 

Ook de eerste resultaten van wat weleens “De Carrousel in Voorthuizen” wordt genoemd zijn zichtbaar. De gymzaal De Brug in de Jan Steenstraat is in gebruik genomen en de toekomstige beheerder van het nieuwe dorpshuis, Sebastiaan Blom, is bereid gevonden om voortijdig te starten in het huidige Trefpunt. De volgende stappen volgen nu snel op elkaar, met de bouw op de Kromme Akker-zuid van het nieuwe Dorpshuis annex Sporthal, en direct er naast de nieuwe school.

In deze hoek van Voorthuizen gebeurt meer: Holzenbosch krijgt steeds verder vorm en op de Wikselaarse Eng zijn de eerste woningen in deze gasloze wijk bewoond.

Even verderop in het Johannabos, krijgt de natuur de kans om zich na jaren van achterstallig onderhoud te herstellen. Door het kappen van productiehout krijgt dit bos eindelijk de kans om te verjongen en weer vitaal te worden. Ik heb een tip voor u: Loop eens een keer mee met de onderhoudsploeg van de gemeente in het Johannabos, en laat u informeren over de aanpak op korte en langere termijn en wacht even met het vormen van een onjuist beeld zodra u oranje stippen meent te zien!

 

groene slinger

de groene Slinger gaat in 2020 vorm krijgen in fases. Hier een beeld van de introductie van deze groene Slinger begin 2018.

Nu we het toch over groen hebben: De gemeenteraad heeft afgelopen najaar het plan voor de aanleg van de “Groene Slinger” een extra boost gegeven zodat in dit plantseizoen een eerste start gemaakt gaat worden. De Groene Slinger zal beginnen bij het nieuwe Dorpshuis en via het Molenveen dwars door Centrum naar Blankensgoed lopen.

En zo komt een deel van de Dorpsvisie tot een concreet plan. Het andere thema uit de dorpsvisie “Jeugd en Bewegen” gaat vorm krijgen op het Molenveen zodat op een slimme wijze deze twee thema’s worden gecombineerd. Eerdaags zal het ontwerp met een landschapsplan aan alle inwoners worden gepresenteerd.

De twee overige pijlers in de dorpsvisie “Hart van Voorthuizen” en “Cultuur” beginnen vorm te krijgen. De eerste meningen over de toekomstige inrichting van het “Hart van Voorthuizen” zijn kenbaar gemaakt, en we hebben natuurlijk de brede inbreng vanuit de dorpsvisie klaar liggen. Wij verwachten dat begin dit jaar de eerste contouren van het plan zichtbaar worden.

En dan hebben we natuurlijk met hulp van u, allerlei namen mogen indienen voor twee viaducten en een nieuwe buurt. Viaduct Overhorst en De Schaapsdrift en recent de naam van de nieuwe buurt in Blankensgoed: Overbeek. Wat dat betreft timmeren we bijna letterlijk, met jullie inzendingen, aan de weg.

Uitnodiging ondermijning in verschillende sectoren

Tijdens de ledenvergadering 2019 was ruim aandacht besteed aan Ondermijning

Naast successen zijn er ook bedreigingen waar wij aandacht aan besteden. Ondermijning is hier een voorbeeld van. Op de ledenvergadering is ruim aandacht besteed aan de gevaren zodra de onder- en bovenwereld zich vermengen. In ons buitengebied is de kans groot dat bewoners betrokken raken bij allerlei vormen van criminaliteit. Ik noem u drugs, illegale handel, opslag van gestolen goederen, uitbuiting enz.  Niet altijd direct herkenbaar maar wel met grote gevolgen.

Kortom, we hebben veel kunnen bereiken in het belang van Voorthuizen als onderdeel van de gemeente Barneveld. Via ons bent u een belangrijke gesprekspartner bij de gemeente Barneveld en de OVV, en heeft u daardoor invloed op onderwerpen die ons allen aangaan.

logoDaarbij proberen wij altijd een standpunt in te nemen gebaseerd op werkelijke feiten en in het algemeen belang. Soms best ingewikkeld als wij gevraagd worden om een mening te geven over een initiatief van een projectontwikkelaar, of gevraagd worden om medestander te worden van een actiegroep. Met als recent voorbeeld het initiatief van de stichting NIVO. Ik noem de ingezonden brieven maar even voor uw “beeldvorming”.   Ook daarin hetzelfde als met het Johannabos: Ga met elkaar in gesprek en leg uit wat voor doel je nastreeft. Vandaar dat wij de aanwezigheid van de stichting NIVO op prijs stellen.

Maar: maak vooral steeds jullie voorstellen, klachten en opmerkingen bij ons bekend. Daar zijn wij voor, ook in 2020.

Ik sluit af met u te bedanken voor uw aandacht en wil met u samen een toast uitbrengen op een mooie toekomst voor Voorthuizen.