Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging voor de

Algemene Ledenvergadering

donderdag 12 april 2018

 

Plaats: Dorpshuis ’t Trefpunt, Roelenengweg 25, Voorthuizen.

Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)

Agenda

 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda.
 3. Mededelingen
 4. Verslag Algemene Ledenvergadering 9 mei 2017.
 5. Verslag extra Ledenvergadering 5 september 2017.
 6. Jaarverslag 2017.
 7. Financieel verslag 2017.
 8. Verslag kascontrolecommissie 2017.
 9. Benoeming kascontrolecommissie 2018.
 10. Verkiezing bestuur.
 11. Presentatie jaarplan 2018/2019.
 12. Bekendmaking van straatnamen rondwegen.
 13. Rondvraag
 14. Pauze
 15. Dorpsvisie en de ontwikkelingen op gebied van Groen, Actief en Jeugd en Hart van Voorthuizen.
 16. Sluiting

 

Ten aanzien van agendapunt 10:

Aftredend en herkiesbaar zijn: Mw. Elvia van den Berg, Dhr. Quintijn Deenekamp en Dhr. Leo Roeloffs.

Tegenkandidaten kunnen (op schriftelijke voordracht van tenminste tien leden) tot een half uur voor de vergadering bij het secretariaat aangemeld worden (zie statuten art. 8, punt 5) op www.plaatselijkbelang.nl

 

Wij verwelkomen u graag en stellen uw aanwezigheid zeer op prijs

 

Vriendelijke Groeten,

Het bestuur

 

Bijlagen:

De benodigde documentatie voor deze vergadering