Openingswoord voorzitter op de AlgemeneLedenVergadering

Beste mensen, wat fijn dat jullie er zijn!

Allemaal een hartelijk welkom op deze Ledenvergadering. Een speciaal welkom aan de vertegenwoordigers van diverse partijen en organisaties. Fijn dat jullie er ook bij zijn.

We zijn weer terug op ons oude schema, een jaarvergadering in april. De laatste was een half jaar geleden dus vandaag een kort jaarverslag van de secretaris maar gelukkig wel een volledig financieel verslag van de penningmeester, of moet ik zeggen de penningmeester “to be”?

We zijn weer terug in het normale leven en Covid lijkt alweer een hele tijd geleden maar dat is niet zo. Nog steeds zien we effecten. Denk maar eens aan de mensen met long-Covid: die zullen zeker deze tijd nog niet vergeten zijn. We wensen hen ook vanaf deze plek sterkte en succes met het herstel!

We staan in Voorthuizen aan de vooravond van een periode waarin er veel zal veranderen. Voorthuizen groeit de komende jaren met circa 15% aan inwoners die zich thuis moeten voelen in ons dorp. Daar ligt één van onze belangrijkste uitdagingen als Plaatselijk Belang: we moeten er, met elkaar, voor zorgen dat we een dorp blijven.

Een dorp en geen dorpje. Dus met goede voorzieningen. Voorzieningen op het gebied van verkeer en vervoer, op het gebied van de invulling van het centrum en op het gebied waarin we onze vele gasten een hartelijk welkom kunnen bieden zodat zij terugkomen en reclame maken voor ons mooie dorp. En waar we onze jeugd ook in eigen dorp genoeg vertier kunnen bieden door het realiseren van mooie voorzieningen in en om het dorp.

De nieuwe wijken zijn een lust voor het oog en we hopen dat ook de nog te bouwen nieuwe in- en uitbreidingen eenzelfde kwaliteit uit zullen stralen. We zijn op weg naar een mooie toekomst als we elkaar weten te vinden en te versterken. Dat zal tijd en inspanning kosten maar ik ben ervan overtuigd dat we straks, als we een paar jaar verder zijn, een fantastische “entree van de Veluwe” zijn.

Ik wens u allen een goede vergadering!

René Hogeweg