Woon Bewust – Senioren – Wonen in Voorthuizen

De overheid verlangt van senioren dat zij zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.

Zolang het met de gezondheid van deze senioren goed gaat, zal het zelfstandig wonen geen of weinig problemen opleveren.

 

Maar wat als het met de gezondheid minder gaat? In de eerste plaats is het hierbij van belang, dat ouderen zich zo vroeg mogelijk voorsorteren, zich bewust worden, van de situatie die kan ontstaat als ze ouder worden. Dat ze zich op tijd de vraag gaan stellen wàt nodig is om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Is de huidige woning geschikt te maken? Of is het beter te kiezen om te verhuizen naar een meer geschikte woning? Met het project Woonbewust zet Welzijn Barneveld ouderen aan om hierover bijtijds na te (gaan) denken en indien nodig maatregelen gaan treffen.

Naast de vele tips op de website http://www.woonbewustfoodvalley.nl kunnen inwoners een advies op maat krijgen over hun woonsituatie. Daarvoor kan men een gratis huisbezoek aanvragen van een vrijwillige onafhankelijke Woon Bewust-adviseur van Welzijn Barneveld.

Plaatselijk Belang is een belangenvereniging voor elke Voorthuizenaar. Daarom ondersteunen we dit werk van harte. We hebben daarom in dit bericht én rechts op de ‘start’-pagina een link toegevoegd naar meer informatie over Woon Bewust.