Verslag ALV 2016

Hier vindt u het conceptverslag van de ALV zoals gehouden op 7 april 2016 alsook het jaarplan van Plaatselijk Belang.

Hier is de presentatie (Prezi) te vinden van Droombeeld naar Dorpsvisie.

Aanvullend hier de presentatie die werd gehouden door Karien van Houwelingen van gemeente Barneveld over duurzame energie (doelen) in Barneveld. Daarna hield Dennis van Diepen een presentatie hoe dat in de praktijk nu werkt en wat dat in Euro’s kan opleveren.