Vergeet u de ALV van 4 april niet?

U heeft hier inmiddels al een e-mail over ontvangen, of een brief. De zaal gaat open om 19.45 uur, aanvang 20.00 uur. Zoals altijd ook dit jaar weer in het Trefpunt. We kunnen en mogen niet alle documenten online zetten ivm de namen van prive personen ivm Wet op Privacy. Mocht u de verslagen van de ALV of buitengewone ALV 2012 niet meer kunnen vinden, mailt u even naar info@plaatselijkbelang.nl

uitnodiging algemene ledenvergadering 2013

financieel overzicht 2012 ALV