Update Rondweg Voorthuizen

Op donderdag 29 maart 2012 organiseerde de provincie Gelderland een inloopbijeenkomst over de omleiding N303 Voorthuizen. Tijdens de bijeenkomst is onder andere het voorontwerp-inpassingsplan (VOIP) gepresenteerd. Tot en met 9 april 2012 kon er worden gereageerd op de plannen. De reactiemogelijkheid maakt geen onderdeel uit van de formele procedure.

Beantwoording reacties VOIP

De provincie heeft 71 reacties ontvangen. De reacties gaan grotendeels over het project in het algemeen, en in mindere mate over het voorontwerp-inpassingsplan. De provincie heeft de reacties op hoofdlijnen beantwoord. Specifieke vragen en/of reacties, die vragen om een uitgebreider antwoord, worden beantwoord bij de zienswijzenprocedure van het ontwerp-inpassingsplan.

Rapport

Het rapport met de beantwoording van de vragen en reacties kunt u downloaden vanaf www.gelderland.nl/n303-voorthuizen. Voor zover de beantwoording vragen bij u oproept, is de provincie graag bereid om een nadere toelichting te geven.

Vervolg

De provincie Gelderland stelt momenteel een ontwerp-inpassingsplan op voor de westelijke omleiding. In het najaar van 2012 wordt het ontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegd. Hierover kunt u een zienswijze indienen. Eind 2012 wordt het inpassingsplan naar verwachting definitief vastgesteld door Provinciale Staten.

Meer informatie

Petra van Burk
Telefoon: (026) 359 85 98
www.gelderland.nl/n303-voorthuizen