Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering

 

Dinsdag 18 april 2023

Plaats: Ontmoetingscentrum de Eng, Rochetstraat 2, Voorthuizen.

Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda.
 3. Mededelingen
 4. Verslag Algemene Ledenvergadering september 2022.
 5. Bestuursverkiezing
  • Voorgedragen als bestuurslid wordt Ron van de Pol. Hij zal, als de vergadering instemt met zijn benoeming, de functie van penningmeester en ledenadministrateur op zich nemen
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Steef Vels. We zijn bezig met de opvolging.
  • We zijn nog steeds op zoek naar een bestuurslid communicatie die zich specifiek bezighoudt met de website en sociale media als Facebook en Instagram.
 6. Jaarverslag 2022.
 7. Financieel verslag 2022.
 8. Verslag kascontrolecommissie.
 9. Benoeming kascontrolecommissie.
 10. Presentatie jaarplan 2023-2024.
 11. Rondvraag
 12. Pauze
 13. Presentatie over Wat de Veluwe ons biedt, vind je elders niet” over de dieren die op de Veluwe voorkomen, door Jan van Middendorp van het IVN
 14. Sluiting

De stukken digitaal ontvangen?  Stuur een mailtje naar: info@plaatselijkbelang.nl

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.