Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 3 april 2014

Plaats: Dorpshuis ’t Trefpunt Roelenengweg te Voorthuizen

Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)

Agenda

 1. 1. Opening
 2. 2. Vaststellen agenda
 3. 3. Mededelingen
 4. 4. Verslag Algemene Ledenvergadering 2013
 5. 5. Jaarverslag 2013 van de secretaris, bijgevoegd
 6. 6. Financieel verslag 2013 van de penningmeester
 7. 7. Verslag kascontrolecommissie 2013
 8. 8. Benoeming kascontrolecommissie 2014
 9. 9. Verenigingensite
 10. 10. Verkiezing bestuur
 11. 11. Presentatie jaarplan 2014/2015
 12. 12. Rondvraag
 13. 13. Pauze
 14. 14. Mevrouw Gea van Drie (voormalig dorpsdichter)
 15. 15. Sluiting

Ten aanzien van punt 10:

Aftredend en herkiesbaar: de heer Gerard Hofs en mevrouw Gon van Ommen.
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: mevrouw Elly van de Lagemaat.

Tegenkandidaten kunnen (op schriftelijke voordracht van tenminste tien leden) tot een half uur voor de vergadering bij het secretariaat aangemeld worden (zie statuten art. 8, punt 5)

→ De bijbehorende stukken zoals Financieel verslag, Jaarverslag en Verslag ALV 2013 worden separaat toegestuurd ivm privacy.

 

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.