Uitnodiging ALV 2016

Plaats: Dorpshuis ’t Trefpunt, Roelenengweg te Voorthuizen
Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)

U ontvangt aanvullend nog een e-mail met een link naar aanvullende documenten zoals het financiële verslag.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Verslag Algemene Ledenvergadering 2015, bijgevoegd
 5. Jaarverslag 2015 van de secretaris, bijgevoegd
 6. Financieel verslag 2015 van de penningmeester, bijgevoegd
 7. Verslag kascontrolecommissie 2015
 8. Benoeming kascontrolecommissie 2016
 9. Presentatie jaarplan 2016/2017
 10. Rondvraag
 11. Pauze
 12. Wonen en duurzaamheid:
  Beleidsadviseur Karien van Houwelingen zal ons informeren over het gemeentebeleid inzake duurzaamheid en Dennis van Diepen, van Ecolibrium, belicht alles rondom duurzaam renoveren van woningen
 13. Sluiting

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Gon van Ommen
secretaris