Uitnodiging – Algemene Ledenvergadering 2 april

Graag nodigen wij u uit voor de

Algemene Ledenvergadering

dinsdag 2 april 2019

 

Plaats: Dorpshuis ’t Trefpunt, Roelenengweg 25, Voorthuizen.

Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda.
 3. Mededelingen
 4. Verslag Algemene Ledenvergadering 12 april 2018.
 5. Jaarverslag 2018.
 6. Financieel verslag 2018.
 7. Verslag kascontrolecommissie 2018.
 8. Benoeming kascontrolecommissie 2019.
 9. Presentatie jaarplan 2019/2020.
 10. Korte presentatie door dhr. Bas van Helden.
 11. Rondvraag
 12. Pauze
 13. Aandacht voor meerdere vormen van ondermijning gepresenteerd door dhr. Dirk Klein.
 14. Sluiting

Wij verwelkomen u graag en stellen uw aanwezigheid zeer op prijs

Vriendelijke Groeten,

Het bestuur

 

De benodigde documentatie voor deze vergadering kunt u opvragen via info@plaatselijkbelang.nl