Stikstof geen reden voor uitstel Rondweg

We ontvingen de conclusies van een interessant onderzoek dat de Provincie Gelderland eind vorig jaar heeft laten uitvoeren naar de gevolgen van de toename van stikstofdepositie in het kader van het provinciaal inpassingsplan (PIP) Rondweg N303 Voorthuizen.

. Hierin wordt geconcludeerd dat “de geringe toename van de stikstofdepositie niet leidt tot meetbare of merkbare effecten op de kwaliteit van de stikstofgevoelige habitats of leefgebieden binnen de invloedssfeer van de rondwegen.”

Waar wachten we nu dus nog op? Wie het weet, mag het zeggen.

Lees hier de bevindingen van het onderzoek.