Plaatselijk Belang Voorthuizen zoekt nieuwe bestuursleden

Voor een aantal van onze bestuursleden is na een of twee bestuurstermijnen het moment aangebroken dat ze het stokje gaan overdragen.

Daarom zoeken wij enthousiaste nieuwe bestuursleden.

Wat wordt er van je verwacht:

Bestuurslid zijn van Plaatselijk Belang is een vrijwillige rol. Samen met de andere bestuursleden probeer je het beste te zoeken voor je dorp. 

  • Ben jij creatief?
  • Durf jij verder te denken, waar anderen stoppen?
  • Zie jij mogelijkheden voor de toekomst van ons dorp en zou jij deze in het belang van de inwoners (leden) uitwerken?
  • Heb jij hart voor ons dorp?
  • Heb jij hart voor de Voorthuizense samenleving?
  • Zou jij graag invulling willen geven aan ‘Meer Groen’ in het dorp, de ‘vernieuwing van het dorpshart’, ‘activiteiten of speelplekken voor de jeugd’ of ‘meer cultuur’?
  • Ben jij lid van Plaatselijk Belang Voorthuizen of wil je dat worden?

Meld je dan aan voor een functie in het bestuur van Plaatselijk Belang.

  • Ben je ook nog wegwijs in de ICT (van de opbouw van websites tot en met sociale media)?

Dan zouden we ook graag kennismaken met jou!

 

Je vertegenwoordigt:

  • De leden (Voorthuizenaren) in het algemene Voorthuizense belang, bij de Gemeente.
  • De leden in het algemene Voorthuizense belang bij andere maatschappelijke groepen, zoals de Ondernemersvereniging Voorthuizen (OVV), Visit Voorthuizen en dorpsverenigingen.

 

We werken in Voorthuizen in en aan een zogenaamde ‘Participatie-samenleving’. We hebben samen met de Voorthuizenaren, gemeente, OVV en Land en Tuinbouw Organisaties onze Dorpsvisie ontwikkeld, waar de Barneveldse gemeenteraad mee heeft ingestemd.

De taak van het bestuur is om de dorpswaarden van Voorthuizen uit te dragen en de aandachtsgebieden – groen, centrum, jeugd en cultuur – uit te werken en samen met de gemeente in te vullen. Jouw taak is om hierin de wensen van ons dorp Voorthuizen, te behartigen en te vertegenwoordigen. En daar zullen vast en zeker nieuwe onderwerpen aan toegevoegd worden de komende jaren!  

Bestuursleden van Plaatselijk Belang zijn dat voor een periode van drie aaneengesloten jaren. Na deze drie jaren is er nog twee keer een verlenging mogelijk van  drie jaren, mits de leden daarmee instemmen.

 

Ben je geinteresseerd, laat het ons weten via info@plaatselijkbelang.nl. Dan nemen wij contact met je op. En wie weet wordt jij in een volgende ledenvergadering voorgesteld als nieuw lid voor het bestuur.