Plaatselijk Belang verbijsterd over besluit Groene Slinger – Brief aan B&W Barneveld (met video)

Onderwerp: De Groene Slinger van Voorthuizen

Voorthuizen, 14 februari 2023

Geacht college,

De (toenmalige) lijsttrekkers op 15 maart 2018

 

In de Raadsvergadering van woensdag 8 februari jl., bij de behandeling van het MIP, werd duidelijk dat er in 2023 niet wordt geïnvesteerd in de Groene Slinger van Voorthuizen. Dit tot onze grote verbazing om niet te zeggen verbijstering.

Sinds 2019 staat De Groene Slinger op de agenda en zou er begonnen worden met de uitvoering in 2020. Dat werd in de wielen gereden door de Coronacrisis en de start van de uitvoering werd vooruitgeschoven. Inmiddels is er een voorzichtig begin gemaakt in 2022 met de wetenschap dat er in 2023 verdere aanpak en realisatie zou plaats vinden, in lijn met het in 2020 opgestelde stappenplan.

Tot onze verbazing stelde de wethouder op vragen vanuit de Raad dat uitvoering niet mogelijk was vanwege “plannen die elkaar tegenspreken” die te maken hebben met het centrum. Los van de vraag of dat zo is, naar onze stellige overtuiging is dat niet het geval, immers de Groene Slinger loopt van Holzenbosch naar Blankensgoed en slechts een deel daarvan valt in het centrum. Een deel dus niet het geheel. Dus geen reden om, als er al een conflicterend belang zou zijn, niet door te pakken in de andere delen. Bijvoorbeeld starten met de aanpak van het Molenveen. Daarmee worden dan twee vliegen in één klap gevangen: zowel de Groene Slinger als een stuk invulling van de Centrumvisie worden zichtbaar voor de bevolking.

Keer op keer worden wij teleurgesteld: zaken die afgesproken zijn worden uitgesteld, op de lange baan geschoven, dan wel betiteld als “moeilijk en ingewikkeld”. Het resultaat is steeds hetzelfde: er gebeurt niets. Uitzondering hierop is de plaatsing van een mooi openbaar toilet, maar dat is nu net niet iets waarmee wij niet in de landelijke belangstelling zouden willen staan als bereikte doelstelling van centrumplannen.

Voorthuizen is een prachtig en krachtig dorp en we staan aan de vooravond van een nieuw toeristisch seizoen met veel bezoekers uit binnen-en buitenland. Als er weer een jaar verloren gaat met geen zichtbare daden doet dat Voorthuizen geen goed. Daarom verzoeken wij u dringend om de beslissing te heroverwegen en alles op alles te zetten om zichtbare stappen te gaan zetten met de uitvoering van de Groene Slinger zoals in 2020 besloten.

Met vriendelijke groet,
René Hogeweg
Voorzitter

Jan Overeem
Secretaris