Laatste nieuws

Nieuwsupdates via e-mail

Het afgelopen jaar heeft het bestuur een grote inhaalslag gemaakt bij de ledenwerving en -administratie. We zijn op een aantal avonden de wijk ingetrokken om nieuwe leden te werven, maar ook tijdens het innen van de contributie om een e-mail adres te vragen. Inmiddels hebben we een respectabele 1923 leden (waar we toch best een […]

Reactie naar gemeente over verkeerssituatie Blankensgoed

Op 3 mei heeft Plaatselijk Belang een brief gestuurd naar de gemeente waarin we onze zorgen uitten over de verkeerssituatie bij Blankensgoed. Dat is hier 120503 Reactie PBV bestemmingsplan Blankensgoed te lezen.

Zienswijze ontwerp bestemmingsplan, ontwerp-exploitatieplan en ontwerp-beeldkwaliteitsplan, MER, aanvulling MER/Plan MER Harselaar – Zuid Fase 1a

Op 10 september heeft Plaatselijk Belang Voorthuizen een zienswijze ingediend over Harselaar Zuid aan het college van B&W. Dat is hier 120910 zienswijze bestemmingsplan Harselaar Zuid sept 2012 te lezen.

Zienswijze ontwerpbesluit onttrekking fietspad Zeumeren aan openbaar verkeer

Vanaf heden gaat Plaatselijk Belang alle stukken die wij insturen en die bij de ontvanger openbaar worden gemaakt, via deze site publiceren. Daarom alvast een paar recente: Op 30 augustus hebben wij een zienswijze over de onttrekking van het fietspad bij Zeumeren ingediend. Dat is hier 120830 zienswijze opheffing fietspad Zeumeren (pdf) te lezen.

Inpassingsplan Rondweg

De provincie Gelderland gaat een westelijke rondweg aanleggen om Voorthuizen. Momenteel wordt hiervoor een inpassingsplan opgesteld. Inpassingsplan geeft aan waarvoor grond is bestemd Een inpassingsplan is een provinciaal bestemmingsplan. In een inpassingsplan wordt geregeld waarvoor gronden gebruikt mogen worden en wat er gebouwd mag worden, zodat u weet wat er mogelijk wordt in de toekomst. […]