Laatste nieuws

Cultuuravond op 19 oktober in de Eng

Beste Voorthuizenaren, Samen met de gemeente maken we een volgende stap in het cultuurvisie traject. We nodigen jullie van harte uit voor (vervolg) gesprekken op de cultuuravonden. In Voorthuizen vindt deze plaats op 19 oktober om 19.30 uur in de Eng. Wees welkom. Opgave voor aanwezigheid cultuur@barneveld.nl 

Voorthuizen in de sfeer van Vermeer

Op 24 juni a.s. is het zover: alle deelnemers aan het project “Voorthuizen in de sfeer van Vermeer” van de Boeldag en Plaatselijk Belang Voorthuizen kijken er naar uit om hun werk ten toon te stellen. Er zijn ruim 600 kunstwerken gemaakt. Een deel heeft inmiddels haar weg gevonden en is te bewonderen in diverse etalages in het dorp.   Om […]

Reactie van de Burgemeester op de Ontmoet en Groet

Burgemeester Van der Tak heeft kennisgemaakt met de dorpen in onze gemeente. Plaatselijk Belang heeft bijgedragen aan deze ontmoeting in Voorthuizen. Hij reageerde in een brief, die we graag hierbij plaatsen.

Openingswoord voorzitter op de AlgemeneLedenVergadering

Beste mensen, wat fijn dat jullie er zijn! Allemaal een hartelijk welkom op deze Ledenvergadering. Een speciaal welkom aan de vertegenwoordigers van diverse partijen en organisaties. Fijn dat jullie er ook bij zijn. We zijn weer terug op ons oude schema, een jaarvergadering in april. De laatste was een half jaar geleden dus vandaag een […]

Verslag ledenvergadering 18 april 2023

Verslag Algemene Ledenvergadering PBV gehouden op 18 april 2023 in de Eng in Voorthuizen Aanwezig: 25 personen incl. bestuursleden. Opening René opent de vergadering en heet een ieder welkom. (Op een andere plaats op deze website is deze integraal te lezen) Vaststellen agenda Deze wordt ongewijzigd vastgesteld Mededelingen De secretaris meldt dat Sjoerd van Amerongen […]