Nieuwsupdates via e-mail

Het afgelopen jaar heeft het bestuur een grote inhaalslag gemaakt bij de ledenwerving en -administratie. We zijn op een aantal avonden de wijk ingetrokken om nieuwe leden te werven, maar ook tijdens het innen van de contributie om een e-mail adres te vragen.

Inmiddels hebben we een respectabele 1923 leden (waar we toch best een beetje trots op zijn) waarvan 844 met een e-mail adres.  Daarmee kunnen we een eerste aanzet geven om meer digitaal te gaan communiceren. Dat bespaart kosten, is sneller en ook nog eens eenvoudiger te realiseren.

Vanaf dit moment krijgen de leden als eerste stap in dit proces een automatische e-mail wanneer er een nieuw bericht op de site van Plaatselijk Belang is geplaatst.

We hopen dat u dit waardeert. En: vrees niet, we gaan uw e-mails niet verkopen, misbruiken of anderszins gebruiken op een andere manier dan die vanuit onze rol als vereniging Plaatselijk Belang Voorthuizen.

Mocht u een ander e-mail adres krijgen of de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen: onderaan de e-mail kunt u dit zelf aanpassen. Op- en/of aanmerkingen op de nieuwsbrief – in welke vorm dan ook- worden altijd gewaardeerd!