Nieuwjaarstoespraak 2016

Dames en heren iedereen hartelijk welkom hier bij Johan en Adriëlle Brink in Lounge3,  waar wij vanavond onze nieuwjaarsreceptie houden. Voor een ieder nogmaals de beste wensen voor het nieuwe jaar 2016.

Ik ga een korte toespraak houden.

Het afgelopen jaar lijkt het er op, dat het er in ons land niet veiliger op geworden is. De terreurdreigingen komen steeds dichterbij; aanslagen in Parijs en dreiging in landen om ons heen. En de vluchtelingencrisis; van een ongekende omvang. Wat voor zorgplicht hebben wij om asielzoekers op te vangen, als de overheid een beroep op ons doet. Ja eventueel in ons dorp! Zomaar een vraag die werkelijkheid kan worden.

Als PBV gaan we eerst even terugkijken naar het afgelopen jaar, waar wij samen met -de gemeente Barneveld, stichting Landschapsbeheer Gelderland- een aantal successen boekten. En kijken vooruit naar een aantal zaken die van belang zijn voor ons dorp Voorthuizen en onze speciale aandacht verdienen.

Nu dan eerst de successen.

  1. Voorthuizen Groener; een mooi project. Bewoners uit het Buitengebied konden tegen gereduceerde prijs hun erf beplanten en kregen daarbij zelfs een gratis beplantingsadvies. Ruim 12.000 struiken en 350 bomen werden er geplant; fantastisch.
  2. Het nieuwe klompenpad in het buitengebied van Voorthuizen, dat de naam Griezeveensepad kreeg, met een lengte van 14 km. Voordat het pad officieel geopend werd, werd het al druk bezocht. Het pad loopt natuurlijk langs het meertje Het Grijze Veen, door bospercelen en over weilanden, met een verbinding naar het Appelpad. Een prachtige aanwinst voor Voorthuizen en voor het toerisme.

We kijken dan nu even vooruit naar twee belangrijke onderwerpen voor ons dorp.

  • Wonen
    Net als vorig jaar vraagt PBV hier speciaal aandacht voor. Voor wat betreft woningen, appartementen voor ouderen, 50+ gaat het nu de goede kant op. Wij zijn met een inhaalslag bezig. Een aantal projecten lopen of komen binnenkort in procedure. Helaas zijn er veel meer aanvragers dan appartementen cq woningen voor deze groep. De nieuw te bouwen woonwijk Holzenbosch  heeft een aantal jaren vertraging opgelopen. Maar het lijkt er nu op dat er eind dit jaar een begin met de bouw van de eerste woningen gemaakt kan gaan worden. Dat is zeker noodzakelijk om aan de vraag te kunnen voldoen. Wellicht kan de bouw van een groot aantal van deze woningen wat na voren gehaald worden. De laatste jaren zijn er in ons dorp geen sociale koop of huurwoningen meer gebouwd en ook geen woningen voor starters en mede hierdoor komen jongeren niet meer aan bod en verlaten ons mooie dorp Voorthuizen. Helaas staat de  groei van het dorp al jaren stil. Volgens de Strategische Visie van de gemeente Barneveld dient ons dorp te groeien van ruim  10.000 naar 14 á 15.000 inwoners. Dit is zeker ook van belang voor de algemene voorzieningen en de detailhandel. Ook voor de  (sport)verenigingen is dit belangrijk.
  • Dan het centrum van Voorthuizen
    Wij verwachten dat er eind 2016 gestart zal gaan worden met de aanleg van de Westelijke Omleiding, inclusief de Noordelijke Omleiding het zgn. Pootje Noord. Deze omleiding zal behoorlijk wat consequenties voor ons dorp hebben. Hier zal tijdig op geanticipeerd moeten worden, om de infrastructuur in het dorp, direct na de aanleg van de omleiding, aan te passen. Op het Smidsplein en het Buckmanplein vinden het gehele jaar door allerlei activiteiten plaats voor inwoners en toeristen en steeds dient er met allerlei belangen rekening te worden gehouden. Er ontbreekt visie; die dient er te komen en dan hierbij natuurlijk ook het nodige budget. Ook vinden wij dat hier meer groen dient te komen in plaats van hier groen weg te halen. Hier pleiten wij al jaren voor. Ook de detailhandelsvisie geeft dit aan.

Ik ga afsluiten, want ik zou het kort houden. PBV vindt het van groot belang dat er goede contacten zijn met provincie, gemeente, wijkplatforms, organisaties, stichtingen, verenigingen en onze leden. Wij hopen dat we de  goede contacten in 2016 kunnen continueren. Er  ligt  nog voldoende werk op ons te wachten. Ik noem o.a. nog;  realisering nieuwe Trefpunt, -Hier zit nog geen schot in- behoud bibliotheekvoorziening, aanleg fietssnelweg, herinrichting Centrum, handhaving verkeersveiligheid en nieuwe structuurvisie. Wij zullen ons blijven inzetten voor de belangen van onze inwoners en ons dorp.

Namens het bestuur van PBV wil ik U  allen -nu al- hartelijk bedanken voor uw komst.