Nieuwjaarstoespraak 2015

Voorzitter Gerard Hofs hield deze toespraak tijdens de goed bezochte -en gezellige- nieuwjaarsreceptie bij De Moriaan. De Barneveldse Krant schreef hier ook een korte samenvatting over:

“Dames en heren iedereen hartelijk welkom, hier bij de Moriaan,  waar wij vanavond te gast zijn. En natuurlijk het mag nog, voor een ieder nogmaals de beste wensen voor het nieuwe jaar 2015.

Een jaar is zo weer voorbij. Er is veel gebeurd het afgelopen jaar en er is ondanks de recessie veel tot stand gekomen.

Ik ga het kort houden en ga op 3 belangrijke onderwerpen nog even  in.

  • De realisering van het nieuwe 25 meter zwembad met beweegbare bodem en spraypark, is afgelopen maand officieel geopend. Een fantastische aanwinst voor Voorthuizen.
  • De Rondweg, N303, de Westelijke omleiding. Door de Provinciale Staten is  hier een klap op gegeven. Niet iedereen is hier content mee. Maar er is nu dan, na meer dan 40 jaar, wel duidelijkheid. De bewoners aan de Baron van Nagellstraat, de  Rembrandtstraat en  de Rubensstraat zijn hier blij mee. Op termijn voor hen een behoorlijke afname van verkeersbewegingen,  lawaai en fijnstof. In het verlengde hiervan, het Pootje Noord, de noordelijke omleiding vanaf de Apeldoornsestraat naar de nieuwe Westelijke omleiding. Deze omleidingen zullen gezamenlijk moeten leiden tot een prettig winkelgebied in ons dorp.
  • En het laatste punt Wonen. In ons dorp is er veel vraag naar goedkope huurwoningen. De laatste jaren zijn er geen sociale woningen meer gebouwd en door verkoop van huurwoningen -door de woningstichting- loopt het aantal steeds verder terug. Hierdoor komen jongeren niet meer in aanmerking en verlaten ons mooie dorp Voorthuizen. De nieuwe woonwijk Holzenbosch laat behoorlijk op zich wachten. Gemeente, Woningstichting en bouwer Schoonderbeek; Voorthuizen roept om betaalbare sociale woningen.

Ik ga afsluiten, want ik zou het kort houden. Er  ligt  nog voldoende werk op ons te wachten. Ik noem o.a. realisering nieuw Trefpunt, aanleg Klompenpad, behoud bibliotheek, aanleg fietssnelweg en de  handhaving verkeersveiligheid. Wij zullen ons blijven inzetten voor de belangen van onze inwoners en ons dorp.

Namens het bestuur van PBV mag ik U – nu al – allen hartelijk bedanken voor uw komst.”