Het is nog rustig – Stilte voor de storm?

Foto: Bram van den Heuvel

Het is zomer, er gebeurt veel in het dorp. Veel activiteit en (hè hè eindelijk) veel reuring weer! En wat is eigenlijk het hoogtepunt? De braderie? De kermis? De Floralia?

Plannen

Hoe staat het nu met het op te stellen centrumplan? Er is wel een visie, zie ook elders op onze site, maar is er al een plan? Of hoe staat het ervoor met de Apeldoornsestraat? De groene slinger? Op dit moment is er nog niet veel veranderd ten opzichte van een vorige update.

Er wordt vooral veel met betrokken partijen gesproken over de centrumvisie en de daaruit voortvloeiende verandering voor de gebieden rondom het centrum. Denk bijvoorbeeld aan parkeren of verkeersstromen. Wij zijn daar niet direct bij betrokken. Het is iets tussen de gemeente, omwonenden, ondernemers etc. Maar soms kan het ook ineens snel gaan. We houden u op de hoogte.
Ook wat betreft het groen en de slinger, is er nog geen nieuws te melden. Er is ongemerkt al wel wat gebeurd. Maar het is nog niet, wat er in de plannen staat. Hiervoor geldt ook nog eens, dat met aanplant van groen, we afhankelijk zijn van het seizoen.
Is er dan al iets te melden over de Apeldoornse straat? Nog niet veel meer dan dat deze zal worden aangepakt. Ook hier voor geldt: eerst het gesprek met de belanghebbenden. Plaatselijk belang is ook hier niet leidend in, maar we voelen ons wel betrokken.
Zodra we meer weten, zullen we het laten weten, via de ledenvergadering, of via onze website of de nieuwsbrief.