Glasvezel in buitengebied

Plaatselijk Belang Voorthuizen is er voor heel Voorhuizen. Dit betekent dat wij ons niet beperken tot leden die in het dorp wonen, maar de belangen behartigen van elke Voorthuizenaar, in dorp en buitengebied.

Het is om die reden, dat wij ons de laatste jaren sterk hebben gemaakt om glasvezel mogelijk te maken in het buitengebied van Voorthuizen (als onderdeel van onderzoeksgebied Gelderse Valei en Veluwe Midden).

Er is goed nieuws! Glasvezel komt er aan in het buitengebied. Tenminste, als minimaal 50% van de woningen in de betreffende buitengebieden aangesloten worden.

Wij steunen deze mogelijkheid van harte! Wij vinden dat voor iedere Voorthuizenaar glasvezel bereikbaar moet zijn. Als u tot de doelgroep behoort, hebt u mogelijk al een pakket via de post ontvangen, waarin alle ins en out staan beschreven.

MAAR:

Als u bent geïnteresseerd, dient u dat wel vóór 3 april aan te geven en een abonnement af te sluiten bij een van de aanbieders van glasvezelabonnementen die meedoen aan dit initiatief.

Wilt u alles eens rustig nalezen? We hebben de informatie voor u nog even verzameld. Lees deze rustig door en neem uw eigen besluit! Wilt u hulp of hebt u nog vragen bij uw overwegingen? Neem dan contact met ons op: info@plaatselijkbelang.nl. Of ga voor een van de  ambassadeurs bij u in de buurt naar de ambassadeurs voor glasvezel in het buitengebied (zoek vervolgens onder ‘Voorthuizen’).

Informatie over glasvezel in het buitengebied: