Gezocht: Energie(ke) ambassadeurs

Barneveld werkt hard aan een duurzame toekomst. We streven naar een lager energieverbruik en meer duurzame energieopwekking in de gemeente. Het is onze ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. We zetten daarom actief in op schone en betaalbare energie. We willen dit graag samen met de inwoners doen: hun energie maakt daarin het verschil. Daarom is de gemeente Barneveld op zoek naar energie-ambassadeurs.

Wat is een energie-ambassadeur?
Het zelf opwekken van duurzame energie heeft enorm veel voordelen. En wie kan je beter laten zien en vertellen wat de voordelen zijn dan je eigen wijk- of dorpsbewoner? Energie-ambassadeurs zijn inwoners in de gemeente Barneveld die al enthousiast bezig zijn met isolatie, zonnepanelen of andere energiemaatregelen in hun huis en die hun ervaringen met andere buurtbewoners willen delen.

Energie-ambassadeur iets voor u?
Op maandagavond 27 juni 2016 van 20.00 – 21.30 uur organiseert de gemeente in eetcafé De Gribus (Jan van Schaffelaarstraat 21D in Barneveld) een informele bijeenkomst voor inwoners die meer willen weten over “energie-ambassadeur zijn” in de gemeente. Samen met twee adviseurs en ervaringsdeskundigen van de Jonge Milieu Advies worden de mogelijkheden van energie-ambassadeur geschetst, wat belangstellenden zouden willen doen en wat het beste bij hen past. Inwoners kunnen zich opgeven voor de bijeenkomst door een email te sturen naar duurzaam@barneveld.nl (onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer).

In het najaar van 2016 biedt de gemeente de inwoners die echt aan de slag willen als energie-ambassadeur een cursus aan om ze optimaal te ondersteunen bij hun (wijk)initiatieven in de gemeente Barneveld.

Campagne Jouw energie maakt het verschil
Met deze campagne die de gemeente binnenkort start, wil de gemeente inwoners en ondernemers wijzen op de mogelijkheden om energie te besparen en duurzaam bezig te zijn. Vaak is dat helemaal niet zo moeilijk: met kleine stappen kan men vaak al veel bereiken.