Extra ledenvergadering omtrent windmolens verplaatst naar september

Beste leden,
 
Het mogelijk plaatsen van windmolens bij Zeumeren houdt ons Voorthuizenaren erg bezig!
 
Plaatselijk Belang heeft bij de wethouders gepleit om mee te praten in het besluitvormingsproces over de mogelijke plaatsing van de windmolens.
Dat is gelukt, we praten mee.
Ook hebben we op ons verzoek inzage gekregen in het lopende onderzoek naar de mogelijkheden en worden de resultaten met ons gedeeld.
Op 6 juli ontvangen we de eerste resultaten van het onderzoek en deze willen we graag met jullie delen en bespreken.

Daarnaast hebben we misverstanden met het Actiecomité Windmolens in Voorthuizen NEE wederzijds kunnen ophelderen. 

We hebben met hen vast kunnen stellen, dat er geen noodzaak is voor een ledenvergadering vóór de zomer. Daarom is de datum van de extra ledenvergadering verschoven van 12 juli naar een nieuwe richtdatum van 5 september. In deze vergadering willen we jullie meningen, zorgen en vragen horen om mee te nemen richting gemeente, nu we inderdaad aan tafel zitten!
Uiteraard geven we het actiecomité op deze avond ruimte om hun argumenten toe te lichten.

Ter voorbereiding op de vergadering hierbij alvast het verslag van de bijeenkomst met de gemeente, het nieuwe besluitvormingsproces en de toelichting op de onderzoeken.

Vragen? Laat ons weten.
Een uitnodiging met de agendapunten volgt later,

Groeten en een mooie zomerperiode toegewenst,

Het bestuur.

Bijlage: