Op de ledenvergadering van 5 september 2017 hebben de leden van Plaatselijk Belang zich in meerderheid uitgesproken tegen Windmolens op Zeumeren. De vereniging heeft daarna direct het Manifest van het Comite ‘Windmolens op Zeumeren NEE’ ondertekend.
Het bestuur heeft door haar opstelling in de afgelopen maanden een plaats gekregen aan tafel bij de gemeente in het besluitvormingsproces. Het blijft voor Plaatselijk Belang Voorthuizen belangrijk om actief te blijven meedenken met de gemeente over het proces en de besluitvorming rondom de windmolens. Enerzijds door het alternatief van de Cooperatie Voorthuizen Duurzaam van harte te steunen, te volgen en onder de aandacht te houden bij de gemeente. Anderzijds door mee te praten met de gemeente in het proces om te komen tot verduurzaming van onze energie-opwekking en -verbruik, waarbij ons uitgangspunt en belang is: geen windmolens op Zeumeren.

Ter begeleiding de presentatie en de video (zie onder) die zijn gepresenteerd tijdens de eerder genoemde ‘windexcursieavond’ op 6 juli in Nijmegen.