Eindelijk. Boom op het Bunckmanplein

Het heeft enkele jaren geduurd, maar nu komt het er dan toch van: een boom op het Bunckmanplein.

Update: op 17 december heeft wethouder Fokkema de boom officieel geplant. Hier het artikel in de Barneveldse Krant:

De gemeenteraad van Barneveld heeft op 30 september jongstleden, tijdens de behandeling van de Detailhandelsvisie Voorthuizen, het college van B&W opgedragen een plek te zoeken voor het plaatsen van een boom op het Bunckmanplein. De boom is een cadeau van de heer Roos van Camping De Zanderij ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van dit bedrijf in 2014.

IMG_3138

Keuze voor de plek en het soort boom

Onder het Bunckmanplein liggen verschillende kabels en leidingen. Het is mede daarom niet mogelijk om de boom op elke willekeurige plek te plaatsen. In goed overleg met Plaatselijk Belang Voorthuizen, Ondernemers Vereniging Voorthuizen en andere betrokkenen zoals de aanliggende horeca is gekozen voor een plek midden tussen de vier Franse lelies op het plein. Er is daarbij ook rekening gehouden met het schaduweffect dat – zeker op termijn – gaat ontstaan.

Het zal – zeker als er evenementen en activiteiten op het plein plaatsvinden – best even wennen zijn als de boom er staat, maar we zijn ervan overtuigd dat er voldoende ruimte overblijft om deze evenementen en activiteiten te kunnen blijven organiseren.

De keuze voor de soort boom is gevallen op een fraaie Moeraseik.

Aanstaande woensdagmiddag om 13.30 uur zal de wethouder de boom officieel planten. Voor a.s. zaterdag is het plein weer dicht en kan de markt weer normaal plaatsvinden. Alle belanghebbenden zijn ook al via de gemeente hierover geinformeerd.

IMG_3139