Dorpsvisie gestart, meedenkers en – doeners gezocht!

Communicatie ‘Voortlopers’ gezocht.

Plaatselijk Belang wil graag met de inwoners van Voorthuizen een dorpsvisie ontwikkelen. Dit naar aanleiding van feedback die PBV jarenlang heeft verzameld vanuit de inwoners en leden over de leefbaarheid van Voorthuizen. Dit past ook goed in de nieuwe strategische visie van Barneveld en heeft als doel een toekomstbeeld te schetsen van het dorp zoals de bewoners deze voor ogen hebben. Besluitvorming rondom de verschillende ontwikkelingen in en rond het dorp kunnen dan aan de visie getoetst worden zodat er een coherente en gedragen ontwikkeling plaats zal vinden. Ook hopen we een aantal concrete zaken op te pakken, voortkomend uit de visie. Op 9 februari (www.plaatselijkbelang.nl/dorpsplan-voor-voorthuizen) heeft Plaatselijk Belang een eerste blik op een mogelijke toekomst gedeeld met de burgemeester en wethouders, hetgeen zeer positief (en creatief!) ontvangen werd. Ook tijdens de ALV van Plaatselijk Belang op 7 april is de intentie om een dorpsvisie te ontwikkelen en een eerste doorkijkje naar mogelijke scenario’s besproken.

Uitgangspunten

  • De Voorthuizenaren maken de visie, zij zijn eigenaar van het toekomstbeeld dat we gaan maken van ons dorp.
  • We willen een participatief proces, bottom up, wie mee wil doen, doet mee, ieder op eigen manier.
  • PBV faciliteert het visieproces, passend bij de visie van een participatie samenleving.
  • Gemeente is mede creator, zodat het eindproduct door zowel bewoners als gemeente gedragen wordt.
  • We werken met twee externe partijen die de rollen van adviseur, facilitator en ondersteuner zullen nemen. De een meer gericht op proces, de ander meer op inhoud.
  • Belanghebbenden zijn inwoners, gemeente, verenigingen, ondernemers, scholen etc.
  • We ontwikkelen een visie met richting gevende uitspraken met afspraken over hoe hier mee om te gaan en aantal acties voor korte termijn.
  • Deze visie willen we een formele status geven, passend bij de nieuwe Strategische visie van gemeente Barneveld.
  • Voor de zomer 2016 voorbereiden, start na de zomer, begin 2017 gereed.

Aanpak

De basis van het proces vormen de Voortlopers: Voorthuizenaren die mensen informeren, input gaan verzamelen van alle bewoners en mensen vraagt hoe ze mee willen doen en wat ze belangrijk vinden in het dorp. Dit gaat in het najaar gebeuren, alle Voortlopers krijgen een interactieve avond als voorbereiding. Alle input komt uiteindelijk samen op DE VISIEDAG VOORTHUIZEN in januari 2017.

Om dit proces goed te begeleiden is er een projectgroep gevormd met een aantal Voorthuizenaren, Plaatselijk Belang Voorthuizen, gemeente Barneveld en onze adviseurs van Samenlevingsproces en Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. Wij hebben er zin in!

Denk en doe mee! Hou daarvoor deze pagina in de gaten: https://plaatselijkbelang.nl/toekomstplanvoorthuizen/

Laat het PBV weten via de mail, website, telefoon, twitter. WELKOM!
Stuur een -vrijblijvende- email naar info@plaatselijkbelang.nl en we nemen snel contact met je op om te informeren wat de bedoeling is, hoeveel werk het is, etc, etc.
We zien je reactie graag tegemoet!